Predávajúci odmieta prijať reklamáciu na vec, ktorú som kúpil od inej fyzickej osoby, aj keď je vec ešte v záruke.

Predajca môže argumentovať tým, že pri prechode vlastníctva k veci neprechádza automaticky záruka na vec, hoci od kúpy veci ešte záručná doba neuplynula. Situáciu možno riešiť postúpením pohľadávky, alebo vystavením plnej moci na tento jednotlivý právny úkon (k záruke).


Zákonný podklad:

§ 524 Občianskeho zákonníka, Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky 33 Odo 329/2004


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť