Predávajúci má v zmluvných podmienkach / reklamačnom poriadku výhradu, podľa ktorej po určitom zásahu do veci spotrebiteľ stráca záruku.

Na každú vec je zo zákona záruka 24 mesiacov.  Zmluvné obmedzenie možné nie je, pretože § 54 Občianskeho zákonníka to zakazuje a prípadné zmluvné ustanovenia je potrebné považovať za neplatné. Iné je, ak vadu spôsobíte sami neodborným zásahom, neodbornou montážou alebo pri nakladaní s vecou. Vtedy predajca môže reklamáciu odmietnuť, nikdy však nemôže zrušiť celú záruku.


Zákonný podklad:

§ 54, § 620, zákona č. 40/1964, Zb. Občianskeho zákonníka, § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť