Je predajca povinný priložiť k výrobku slovenský návod?

Ak nejde o pravidlá používania všeobecne známe, má predajca povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi návod v písomnej forme a v slovenskom jazyku. Písomný návod musí byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka a možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, týmto nie je dotknutá.


Zákonný podklad:

§ 11 ods.1, § 12 ods. 2, § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 

Prihlásiť