Čo je to ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)?

Ročná percentuálna miera nákladov určuje percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti s úverom či pôžičkou, ich správou a ďalšími výdavkami spojenými s ich čerpaním, teda všetky náklady, ktoré sú s tou ktorou pôžičkou spojené.

Úrok ukazuje iba cenu vypožičaných peňazí, nie sú v ňom zahrnuté ostatné náklady. Oproti úroku v sebe teda RPMN zahŕňa všetky náklady s pôžičkou či úverom spojené – napr. poplatky za uzatvorenie zmluvy, za správu úveru, za prevody peňažných prostriedkov, za poistenie schopnosti splácať a pod. RPMN je číslom, ktoré umožní spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného pôžičky či úveru.


Zákonný podklad:

§ 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

 
Sdílejte

Prihlásiť