Ako sa predlžuje záruka v dobe, kedy je vec v reklamačnom konaní?

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy  kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci  je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


Zákonný podklad:

§ 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť