Aká je záruka na vymenenú vec / súčiastku?

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Na vymenenú vec alebo  súčiastku  začína plynúť nová, minimálne  24-mesačná záruka. Nie je preto potrebné  uzatvárať novú zmluvu, výmenu možno  preukázať vybavením reklamácie v reklamačnom doklade.  V prípade vymenenej súčiastky  môže nastať situácia,  že vec samotná už nie je v záruke, avšak na vymenenej súčiastke sa vyskytne vada, ktorá bráni  riadnemu užívaniu veci. V tomto  prípade možno  požadovať výmenu  alebo odstúpenie od zmluvy ohľadom  celej veci.


Zákonný podklad:

§ 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka


Súvisiace vzory:

Rozpor s kúpnou zmluvou: Vada výrobku
 

Prihlásiť