Databáze nebezpečných výrobků

zápalky "Europa Hölzer"

Hlásenie RAPEX 3/2019

Zápalky se prodávají v sadě obsahující 10 balíčků.

Typ výrobku série: 18/21/19/06/01
Kategórie Ostatné - Ostatné
Riziko Popálenie, požiar
Nebezpečenstvo

Čas žhnutí zápalek je příliš dlouhý. Uživatel mohl vložit stále žhnoucí zápalku zpět do krabičky nebo  k hořlavému materiálu, který by pak mohl vzplanout a způsobit popáleniny. 

Krajina pôvodu Německo
Rozpor s

Výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 1783.

Čiarový kód 4004753042603
Krajina záchytu Ohlasujúci: Finsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zákaz uvádění zboží na trh a jakýchkoliv doprovodných činností (distributor).

Dátum vydania 09.02.2019
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť