Databáza nebezpečných výrobkov

vláček CRH

Hlásenie RAPEX 31/2022

Plastový čínský vysokorychlostní vlak sestávající ze dvou lokomotiv (jedna z lokomotiv jezdí na 2 baterie AA) a 2 vagónů. Hračka je určena pro děti od 3 let.

Zabaleno v průhledné fólii s papírovým podkladem, který obsahuje čínské znaky.

Kategórie Deti - Hračky a zábav. predmety
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Pájka obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota až 62,5 % hmotnostních) a kadmia (naměřená hodnota až 0,08 % hmotnostních). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 20000048572
Krajina záchytu Ohlasujúci: Česká republika
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: stažení výrobku z trhu (prodejce).

Platné od: 14/07/2022

Dátum vydania 09.08.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť