Databáze nebezpečných výrobků

světelný řetěz

Hlásenie RAPEX 12/2020

Světelný řetěz s 50 nevyměnitelnými bílými miniaturními LED žárovkami.

Typ výrobku 62695
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - svetlá
Riziko Popálenie, požiar, úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo

Kabel je příliš tenký. Během používání by se mohl přehřát, což by mohl způsobit popáleniny nebo požár. Kabel dále není řádně ukotven, je nedostatečně izolován a zástrčka je příliš malá a umožňuje jednopólové zasunutí. Mohlo by dojít ke zpřístupnění živých částí, což zvyšuje riziko úrazu uživatele elektrickým proudem. 
 

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Maďarsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zamítnutí dovozu zboží na hranicích (dovozce).

Dátum vydania 22.03.2020
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť