Databáze nebezpečných výrobků

sluchátka

Hlásenie RAPEX 8/2019

Černobílá skládací sluchátka.

Typ výrobku 91268
Kategórie Obraz a zvuk - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Pájka obsahuje olovo  v koncentracích nad mezní hodnoty (naměřená hodnota až 54 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí. 

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nevyhovuje požadavkům směrnice Komise o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS).

Čiarový kód PO6022829
Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: stažení zboží z trhu (dovozce).

Povinná opatření: hlášení státnímu zastupitelství.

Dátum vydania 08.03.2019
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť