Databáze nebezpečných výrobků

Connectland sluchátka s mikrofonem

Hlásenie RAPEX 7/2021

Bílá a žlutá sluchátka. Výrobek se prodává online.

Výrobek se prodává v plastovém blistru.

Typ výrobku CL-AUD63033
Kategórie Ostatné - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Kov (pájka) ve výrobku obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota až: 2,62 % hmotnostních). Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota až: 18,8 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí a ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože mohou poškodit jejich reprodukční systém.
 

Krajina pôvodu Čína
Padělek NE
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2) a nařízení REACH.

Čiarový kód 3700284614548
Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: jiná (distributor).

Dátum vydania 23.02.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť