Databáza nebezpečných výrobkov

Lifa air respirátor

Hlásenie RAPEX 3/2023

Dýchací polomaska, dostupná v různých barvách, s označením CE.

Kartonová krabice obsahující 9 kusů, s označením CE. Na obalu je uvedeno datum výroby 11. 10. 2021 a datum expirace 11. 10. 2026.

Typ výrobku FFP2 NR LMp300x
Kategórie Ostatné - Ochranné pomôcky
Riziko Zdravotné
Nebezpečenstvo

Záchyt částic / filtr materiálu je nedostatečný (naměřené hodnoty méně než 46 %). V důsledku toho výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví; proto ani v kombinaci s dalšími doporučenými opatřeními nemusí řádně chránit.

Krajina pôvodu Finsko
Padělek Ne
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o osobních ochranných prostředcích ani příslušné evropské normy EN 149.

Čiarový kód 6430077231412
Číslo šarže 41/21
Krajina záchytu Ohlasujúci: Finsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zastavení prodeje, stažení výrobku z trhu, svolání výrobku od spotřebitelů (výrobce).

Platné od: 16/11/2022

Dátum vydania 24.01.2023
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť