Databáze nebezpečných výrobků

Astra Prodlužovací kabel - Slimline 13 Amp čtyřcestný prodlužovací kabel

Hlásenie RAPEX 7/2010
Bílý plastový hranol, kabel a konektor. Hranol má vestavěný voltmetr a červený spínač umístěný na boku. Baleno v průhledném plastovém pevném obalu s vloženým modro-červeno-bílým kartonem zobrazujícím také britskou vlajku. Žádné označení CE ani informace o výrobci.
Výrobek může být padělek.

Typ výrobku PK 5486
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, kvůli: 

- nedostatečné izolaci kabelu a mechanické ochraně, 

- chybějící pojistce, 

- chybjejícímu uzemnění, 

- špatně pájeným spojům, 

- nedostatečné tloušťce vodičů.
Už vzniknuté úrazy Byl zaznamenán jeden případ.
Krajina pôvodu Čína
Rozpor s Výrobek není v souladu s vnitrostátními předpisy.
Krajina záchytu Ohlasujúci: Velká Británie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine Dobrovolné stažení z trhu a od spotřebitelů prodejcem.
Dátum vydania 16.02.2010
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © Občianske združenie spotrebiteľov TEST, 2012 Zodpovednosť za preklad nesie Občianske združenie spotrebiteľov TEST

Prihlásiť