Databáze nebezpečných výrobků

Trust NINOS dětská sluchátka

Hlásenie RAPEX 7/2021

Fialová a růžová sluchátka pro děti. Výrobek se prodával online.

Zabaleno v bílé krabici s obrázkem sluchátek.

Kategórie Ostatné - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Pájky ve sluchátkách obsahují kadmium (naměřená hodnota až 0,993 % hmotnostních) v nadlimitních koncentracích. Kadmium se hromadí v tělech živých organismů a představuje riziko pro životní prostředí.
 

Krajina pôvodu Čína
Padělek NE
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 8713439198379
Číslo šarže 18101500943
Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu (distributor).

Dátum vydania 23.02.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť