Databáza nebezpečných výrobkov

LIBOX napájecí zdroj antény

Hlásenie RAPEX 24/2022

Napájecí zdroj antény.

Zabaleno v plastovém sáčku.

Typ výrobku LBZ -01
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Pájky obsahují nadměrnou koncentraci olova (naměřená hodnota až 51,6 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 5902689073977
Krajina záchytu Ohlasujúci: Polsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinn opatření: varování spotřebitelů před riziky, stažení výrobku z trhu (dovozce).

Platné od: 11/05/2022

Dátum vydania 21.06.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť