Databáze nebezpečných výrobků

Nabíječka "USB Charger"

Hlásenie RAPEX 41/2016

Nabíječka s dvěma USB porty v kartonovém obalu.

Typ výrobku 807129 ref.: ADC-302TU-G3 - Model: GTA 050 1000 BU (ADC – 320), sérové č. CF35011368
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo

Elektrická izolace není dostatečná. Primární a sekundární obvod nejsou odděleny zesílenou izolací.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí (LVD) a odpovídající evropské normy EN 61558.

Čiarový kód 3548388071290
Krajina záchytu Ohlasujúci: Francie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: svolání zboží od spotřebitelů (dovozce).

Dátum vydania 21.10.2016
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © Občianske združenie spotrebiteľov TEST, 2012 Zodpovednosť za preklad nesie Občianske združenie spotrebiteľov TEST

Prihlásiť