Databáza nebezpečných výrobkov

jun jia da vrtačka na hraní "Craftsman Depot"

Hlásenie RAPEX 37/2023

Elektrická hračka, obsahuje vrtačku, 3 vyměnitelné nástavce, 2 šrouby, vyrobeno z plastu.

Zabaleno v plastovém blistru.

Typ výrobku 1609K336/L1862, 6204-1
Kategórie Deti - Hračky a zábav. predmety
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota až 12,95 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 5104732156501
Krajina záchytu Ohlasujúci: Polsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu, varování spotřebitelů před riziky (dovozce).

Platné od: 29/05/2023

Dátum vydania 19.09.2023
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Sdílejte

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť