Databáza nebezpečných výrobkov

jednorázové třívrstvé ústenky

Hlásenie RAPEX 46/2021

Částicové filtrační masky.

Plastový obal obsahuje 5 kusů.

Typ výrobku EPM003
Kategórie Ostatné - Ochranné pomôcky
Riziko Zdravotné
Nebezpečenstvo

Záchyt částic / filtr materiálu je nedostatečný (naměřené hodnoty: méně než 51 %). V důsledku toho výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Maskou může projít nadměrné množství částic nebo mikroorganismů, což zvyšuje riziko infekce; proto ani v kombinaci s dalšími doporučenými opatřeními nemusí správně chránit. 

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 149.

Čiarový kód EAN 5901299957714
Krajina záchytu Ohlasujúci: Polsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu (dovozce).

Platné od: 19/10/2021

Dátum vydania 23.11.2021
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť