Databáze nebezpečných výrobků

Safetbag hydrostatická uvolňovací jednotka "SAFETMADE"

Hlásenie RAPEX 19/2016

Hydrostatická uvolňovací jednotka se používá v námořnictví pro automatické uvolnění záchranných člunů a nouzových radiových majáků indikujících pozici.

Typ výrobku LR-1 nebo EP-1, všechny série
Kategórie Šport a turistika - Vybavenie pre šport a voľný čas
Riziko Utopenie
Nebezpečenstvo

Jednotka nemusí v případě nouze uvolnit nutné nouzové vybavení.

Krajina pôvodu Turecko
Rozpor s

Výroben není v souladu s požadavky směrnice o námořním vybavení.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: svolání zboží od spotřebitelů (výrobce).

Dátum vydania 03.06.2016
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © Občianske združenie spotrebiteľov TEST, 2012 Zodpovednosť za preklad nesie Občianske združenie spotrebiteľov TEST

Prihlásiť