Databáze nebezpečných výrobků

MEI JIA LE hrající volant "Music steering wheel"

Hlásenie RAPEX 12/2019

Plastový volant v červené a černé barvě, který vydává zvuky. Zabalený v plastovém obalu s cedulkou.

Typ výrobku číslo výrobku 0582B-11, NO.0582B
Kategórie Deti - Hračky a zábav. predmety
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Tři použité pájky obsahují kadmium (naměřená hodnota do 0.3 % hmotnostních) a čtyři pájky obsahují olovo (naměřená hodnota do 69 % hmotnostních) v koncentracích nad mezními hodnotami.
Kadmium a olovo představují riziko pro životní prostředí.

Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 5901924011880
Krajina záchytu Ohlasujúci: Lotyšsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: zničení výrobku (prodejce).

Dátum vydania 14.04.2019
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť