Databáza nebezpečných výrobkov

Fixit Tools gumové kladivo

Hlásenie RAPEX 1/2022

Bílé gumové kladivo s černou gumovou rukojetí.

Typ výrobku TK1358
Kategórie Záhrada, dielňa, hobby - Stroje + náradie
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje nadměrné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (naměřené hodnoty: benz[a]antracen 120 mg/kg, chrysen 49 mg/kg, benzo[b]fluoranthen 14 mg/kg, benzo[k]fluoranthen 7,5 mg/kg, benzo[j]fluoranthen 6,8 mg/kg, benzo(a)pyren 25 mg/kg, benzo[e]pyren 40 mg/kg a dibenz(a,h)antracen 8,6 mg/kg). PAU mohou způsobovat rakovinu a jsou také mutagenní a toxické pro reprodukci. 

Krajina pôvodu Čína
Padělek Ne
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.

Čiarový kód 6418914767973
Krajina záchytu Ohlasujúci: Finsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zamítnutí dovozu na hranicích (dovozce).

Platné od: 22/12/2021

Dátum vydania 11.01.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť