Databáza nebezpečných výrobkov

duální adaptér

Hlásenie RAPEX 37/2023

Bílý kabelový adaptér s bronzovým konektorem.

Zabaleno v průhledném plastovém sáčku.

Typ výrobku 38-80766
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Pájky ve výrobku obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota až 38 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Padělek Ne
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 6959149065347
Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zamítnutí dovozu na hranicích (dovozce).

Platné od: 04/09/2023

Dátum vydania 19.09.2023
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Sdílejte

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. dTest, o.p.s., poskytuje iba strojový preklad záznamov uverejnených v týždennom prehľade notifikácií RAPEX do českého jazyka, rozhodujúca je pôvodná anglická verzia. dTest, o.p.s., nezodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených informácií.

Prihlásiť