Databáze nebezpečných výrobků

Manli depilátor

Hlásenie RAPEX 46/2020

Bílý, červený a černý depilátor s ochrannou funkcí. Výrobky byly prodávány online, především prostřednictvím služby Amazon.

Zabaleno v bílé kartonové krabici, ASIN X0017CUSVJ.

Typ výrobku K36V120300B
Kategórie Domácnosť - Elektrospotrebiče
Riziko Popálenie, požiar, úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo

Elektrická izolace není dostatečná, uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem. Mezi živými částmi může vzniknout elektrický oblouk nebo jiskry, které mohou v důsledku intenzivního záření způsobit požár nebo popáleniny.
 

Padělek NE
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí a příslušné evropské normy EN 62368-1.

Číslo šarže YJL-10101-00-UK
Krajina záchytu Ohlasujúci: Velká Británie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: odstranění výrobku z nabídky online prodejců (distributor).

Dátum vydania 17.11.2020
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť