Databáze nebezpečných výrobků

CIGIOKI Pistole - hračka "Pistola Squadra Special"

Hlásenie RAPEX 19/2013

Pistole v průhledném plastovém obalu.

Typ výrobku 290
Kategórie Deti - Hračky a zábav. predmety
Riziko Poškodenie sluchu, zranenie
Nebezpečenstvo

Výrobek představuje nebezpečí zranění, protože je překonán maximální povolený limit kinetické energie nábojů. Hrozí proto vnější zranění a nejvíce jsou ohroženy citlivé oblasti jako obličej a zvláště oči. Hrozí také poškození sluchu, protože zvuková hladina je příliš vysoká.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o hračkách a odpovídající evropské normy EN 71-1.

Čiarový kód 8027501012617
Krajina záchytu Ohlasujúci: Itálie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zabavení zboží.

Dátum vydania 31.05.2013
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť