Databáza nebezpečných výrobkov

bezdrátový reproduktor "Music Hero"

Hlásenie RAPEX 37/2023

Bezdrátový reproduktor.

Zabaleno v kartonové krabici.

Typ výrobku MHSPEAKPUMPK
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota až 83,4 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Krajina pôvodu Itálie
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Čiarový kód 8018417311611
Krajina záchytu Ohlasujúci: Polsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: varování spotřebitelů před riziky, stažení výrobku z trhu (distributor).

Platné od: 02/08/2023

Dátum vydania 19.09.2023
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Sdílejte

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. dTest, o.p.s., poskytuje iba strojový preklad záznamov uverejnených v týždennom prehľade notifikácií RAPEX do českého jazyka, rozhodujúca je pôvodná anglická verzia. dTest, o.p.s., nezodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených informácií.

Prihlásiť