Údené mäso

zostupne vzostupne

Kaufland/Purland Premium rolovaná plec Kostelecké uzeniny Uzená rolovaná plec MP Krásno Lahůdková uzená plec Příbramská uzenina Uzená rolovaná plec Schneider Uzená rolovaná plec půlená Steinhauser Uzená plec Tesco Uzená plec
celkové hodnotenie
celkové hodnotenie Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste
cena za 1 kg
cena za 1 kg 4,30 EUR 6,60 EUR 7,80 EUR 6,10 EUR 3,90 EUR 4,70 EUR 5,80 EUR
obsah tuku
obsah tuku Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste Pre zobrazenie výsledkov sa prihláste

Prihlásiť