Ako testujeme varné dosky

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení indukčných varných dosiek.

  • prevádzkové vlastnosti: 40 %
  • ovládanie: 30 %
  • spotreba el. energie: 15 %
  • bezpečnosť: 10 %
  • hlučnosť: 5 %

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení indukčných varných dosiek s odsávaním.

  • prevádzkové vlastnosti: 40 %
  • ovládanie: 25 %
  • spotreba el. energie: 15 %
  • bezpečnosť: 10 %
  • hlučnosť: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Dostatočná a horšia známka za bezpečnosť limituje celkové hodnotenie.

Prevádzkové vlastnosti

Ohrev vody

Skúška preverovala rýchlosť indukčnej dosky. Na základe ČSN EN 60350-2 sme nechali ohrievať hrniec s vodou na najmenšej a najväčšej platničke a stopovali sme, za ako dlho dosiahne 90 °C. Veľkosť hrnca aj množstvo vody sa vždy odvíjali od priemeru varných zón. Na účely hodnotenia sme zistené časy následne prepočítali na jeden liter vody. Do hodnotenia sa premietla aj spotrebovaná elektrina.

Kontrola teploty

Na malej aj veľkej platničke zapnutej na najnižší stupeň laboratórium nechalo pol hodiny zahrievať hrniec s 30 mm oleja. V pravidelných intervaloch sa merala teplota oleja, opäť v súlade s normou ČSN EN 60350-2. Cieľom bolo zistiť, či je varná doska schopná udržiavať stálu teplotu.

Palacinkový test

Na každom z testovaných modelov laboranti upiekli štyri kusy palaciniek na panvici rozpálenej na 200 °C. Merali čas potrebný na ich výrobu, posudzovali farbu a rovnomernosť opečenia aj so spotrebovanou elektrickou energiou. Testovanie sa robilo podľa už spomínanej normy ČSN EN 60350-2. Skúška mala ukázať, ako dobre a rovnomerne distribuujú indukčné dosky teplo.

Hranolčekový test

V laboratóriu sa podľa požiadaviek ČSN EN 60350-2 fritovali mrazené hranolčeky v hrnci s olejom umiestneným na najväčšej varnej zóne a na zvyšných sa zároveň varila voda. Skúška trvala 45 minút a vyprážali sa polkilové várky hranolčekov.

Postup bol nasledujúci: Vo chvíli, keď sa olej rozpálil na 180 °C, putovala dovnútra prvá várka hranolčekov a vyprážala sa sedem minút. Ďalšia várka prišla na rad vtedy, keď olej päť dosiahol požadovanú teplotu a po 7 minútach sa zase vybrala. Takto sa pokračovalo, kým nevypršal vymedzený čas. Záverečné hodnotenie vyplývalo z počtu várok, ktoré stihli vypražiť (vrátane fázy pokročilosti poslednej nedokončenej várky) aj z času rozohrievania oleja.

Efektivita flexi zóny

Skúška sa týkala iba modelov s touto funkciou. Laboratórni pracovníci pripravili kovové dosky s veľkosťou testovaných zón, potreli ich olejom a posypali vrstvou múky. Na najvyššom stupni nechali múčne pláty opekať, kým úplne nestmavli. Potom posudzovali, či flexi zóna dokáže rovnomerne hriať a rovnomerne rozložiť teplo po celej ploche.

Pri varných doskách s integrovaným odsávaním sme v rámci skúšky prevádzkových vlastností testovali aj samotné odsávanie (pozri Ako testujeme digestory).

Ovládanie

Jednoduchosť ovládania hodnotili traja laboratórni experti. Posudzovali návody na použitie, ovládanie jednotlivých platničiek a základných i prídavných funkcií varnej dosky (ako napríklad časovač, booster, udržiavanie teploty). Skúmali, či je možné komfortne a bez problémov používať súčasne všetky varné zóny. Vyskúšali tiež jednoduchosť čistenia a údržby dosky. V prípade indukčných dosiek s odsávaním posudzovali odborníci aj ovládanie integrovaného odsávača.

Spotreba elektrickej energie

Spotrebu elektriny merali v laboratóriu pri všetkých praktických skúškach prevádzky a tiež v pohotovostnom režime (čiže stand-by).

Bezpečnosť

Skúšky elektrickej bezpečnosti vychádzali z normy EN 60335-2-6. Bola kontrolovaná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, správne zabezpečenie a označenie spotrebičov.

V rámci tepelnej bezpečnosti zisťovali experti, aká vysoká teplota panuje na ploche medzi platničkami, ovládacom paneli a okraji varnej dosky počas testu vyprážania hranolčekov. Ďalej tiež merali teplotu jednotlivých varných zón po tom, čo sa skončilo varenie a zhaslo upozornenie na zvyškové teplo.

Ďalšie bezpečnostné testy preverovali reakcie spotrebičov pri pretečení a zahrievaní prázdneho hrnca. Laboranti konkrétne skúmali, ako dosky zareagujú, keď sa na ovládací panel rozleje voda. Ďalej kontrolovali, ako rýchlo a či vôbec prístroje znížia maximálny výkon, pokiaľ bude ohrievaný prázdny riad.

Hlučnosť

Hlučnosť varnej dosky subjektívne posudzovali traja preškolení experti pri najnižšom a najvyššom stupni ohrevu, prípadne aj s boosterom. Zamerali sa na intenzitu, charakter a prípadnú nepríjemnosť vydávaných zvukov.

Varné dosky s odsávaním pár získavajú hodnotenie za hlučnosť varnej dosky (subjektívne hodnotenie) aj integrovaného odsávania (maximálna zmeraná hlučnosť a subjektívne hodnotenie).

Prihlásiť