Ako testujeme ochrany počítača

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkové hodnotenie.

  • ochrana počítača: 65 %
  • ovládanie: 25 %
  • zaťaženie počítača: 10 %

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Ochrana počítača

Testujeme ochranu proti veľmi rozšíreným hrozbám. Kvôli nedostatku nájdených vzoriek malvéru pre počítače Apple, sme nerobili skúšky ochrany na webe a ochrany proti ransomware na zariadeniach s MacOS. Z rovnakého dôvodu je počet vzoriek pri mnohých skúškach na MacOS výrazne nižší ako na Windows. Pokiaľ je na testovanie potrebný webový prehliadač, na Windows používame Google Chrome, na MacOS Safari. Hrozby pre Windows testujeme na Windows 10 (pokiaľ nie je uvedené inak).

Ochrana na webe: Hodnotili sme správanie antivírusov pri návšteve 300 webových adries so škodlivým softvérom. Produkt by mal zareagovať čo najskôr, ideálne stránku zablokovať, alebo škodlivý program odhaliť pri sťahovaní a pokuse o spustenie. Na overenie falošných detekcií sme do vzorky zaradili aj 300 čistých adries. Kvôli nízkemu množstvu laboratóriami nájdených vzoriek, nemohli sme urobiť skúšku na zariadeniach s MacOS.

Ochrana pred ransomwarom: Pri testoch ochrany proti ransomwaru sme znova robili skúšky antivírusového skenovania a ochrany na webe. Vzorky však tvoril skutočný ransomware. Následne sme sa pokúsili spustiť jednu laboratórne vytvorenú vzorku ransomwaru. Na každom počítači bolo uložených 400 čistých súborov, ktoré reprezentovali používateľské dáta. Sledovali sme, či antivírusové programy dokázali spusteniu zabrániť, prípadne koľko čistých súborov so škodlivým programom sa podarilo zašifrovať. Všímali sme si tiež, či je v programe ochrana proti ransomwaru aktívna v základnom nastavení (hneď po nainštalovaní antivírusu).

Ochrana pred phishingom: Test bol zameraný na schopnosť produktov zablokovať nebezpečné phishingové adresy. Pri skúške sme použili 600 phishingových stránok. Navštevovali sme ich cez prehliadač Google Chrome pri Windows a Safari na MacOS. Pokiaľ prehliadač obsahuje funkciu bezpečného prehliadania, je pri skúškach vypnutá.

USB test: Off-line časť sa zameriava na schopnosti odhaľovať doposiaľ neznáme hrozby na externých úložiskách na základe podozrivých príznakov. Počítače boli pred skúškou off-line ochrany niekoľko týždňov odpojené od internetu. Následne do nich bez aktualizácie a bez pripojenia na internet bolo skopírovaných 135 aktuálne nájdených škodlivých programov pre Windows a 15 pre MacOS. Hodnotili sme, či a kedy antivírusy detegujú potenciálne neznáme hrozby.

Pri skúške USB online ochrany sme postupovali podobným spôsobom ako pri skúške offline ochrany. Antivírusové programy boli však aktualizované a pripojené na internet, ich vírusové databázy teda v ideálnom prípade už mali obsahovať informácie o použitých vzorkách škodlivých programov.

Antivírusový skener: Hodnotila sa miera úspešnosti detekcie známeho škodlivého softvéru pri kontrole na vyžiadanie. Vzorka sa skladala z 30 000 škodlivých programov pre Windows, 300 pre Android a 15 pre MacOS. Test sa robil na počítači pripojenom na internet aj v off-line režime. Merali sme schopnosti antivírusového skenera pri otváraní súborov (pokiaľ ich v danom systéme bolo možne spustiť).

Falošná detekcia: Hodnotili sme schopnosť rozpoznať škodlivý kód od neškodného. Niekedy sa stáva, že programy vyhodnotia ako škodlivý aj taký súbor, ktorý je v poriadku. Falošnú detekciu sme merali pri antivírusovom skenovaní, keď vzorku škodlivých kódov doplnilo 30 000 čistých súborov.

Ovládanie

Inštalácia a odobratie programu: inštalácia, odinštalovanie a aktualizácia programov. Sledovali sme, či súčasťou inštalácie neboli nechcené doplnky a či po odobratí programu nezostali v počítači zvyškové súbory.

Hlavné používateľské rozhranie: Hodnotili sme prehľadnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť ovládania hlavného používateľského rozhrania. Posudzovali sme, ako efektívne produkt informuje, keď niečo s ochranou nie je v poriadku (napr. niektorý z komponentov je deaktivovaný, vírusová databáza je zastaraná a pod.).

Nastavenie skenera a upozornenia: Vyskúšali sme, aké ľahké je základné nastavenie produktu, ako sa konfiguruje automatické skenovanie, naplánované skeny aj kontroly na vyžiadanie. Súčasťou bolo aj hodnotenie upozornenia na akcie antivírusu.

Pomocník: Celkové spracovanie pomocníka z hľadiska dostupnosti, štruktúry, formy a obsahu.

Reklamy a rušivé prvky: reklamy, obchodné oznámenia a iné rušivé prvky. Pri antivírusoch (vrátane platených) sa môžete stretnúť s pasívnymi (napr. zobrazenie zamknutých funkcií) aj aktívnymi (vyskakujúce okná s reklamou) ponukami na nákup. Niektoré antivírusy tiež upozorňujú používateľov na problémy, ktoré však vyriešia iba za poplatok.

Zaťaženie počítača

Ochrana v reálnom čase: o koľko percent spomalí počítač aktivovaná ochrana v reálnom čase , pri porovnaní s ochranou zabudovanou v operačnom systéme.

Použitá pamäť RAM a použité miesto na disku (MB): akú veľkú časť pamäte RAM program využíva pri fungovaní a koľko miesta zaberá po inštalácii na disku.

Štart a vypnutie systému: ako sa líši rýchlosť spustenia aj vypnutia počítača pri použití antivírusového programu v porovnaní so systémom bez testovaného antivírusu.

Prehliadanie internetu: o koľko sa líši rýchlosť sťahovania načítania a sťahovania internetových stránok v porovnaní so systémom bez testovaného antivírusu.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete pri príslušnom článku s testom.

Prihlásiť