Ako testujeme elektrické zubné kefky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • účinnosť čistenia: 50 %
  • ovládanie: 25 %
  • batéria a nabíjanie: 20 %
  • hlučnosť: 5 %

Účinnosť čistenia

Zaujímalo nás, ako účinne dokážu kefky čistiť zuby a odstraňovať zubný povlak. Efektivitu čistenia sme testovali medzi 20 dobrovoľníkmi vo vekovom rozpätí 18 až 65 rokov, mužmi a ženami napoly. Dobrovoľníci sa vyberali veľmi starostlivo − aby mohli byť zaradení na testovanie, museli splniť celý rad kritérií. Tým základným bolo to, aby daná osoba mala takzvaný index povlaku TMQH (Turesky Modified Quigley-Hein Plague Index) menší alebo rovný hodnote 1,5.

Išlo o to, aby dobrovoľníci vhodne ilustrovali bežnú populáciu, teda aby sa im povlak tvoril v priemernej miere, ani málo, ani veľa − práve toto zaručilo zistenie tohto indexu, ktoré urobila skúsená dentálna hygienička.

Ďalšími podmienkami pri výbere dobrovoľníkov boli napríklad minimálny počet zubov (20), žiadne falošné zuby, alebo dobrý stav zubov. Naopak, testovania sa nemohli zúčastniť tehotné alebo dojčiace ženy, osoby s pírsingom v ústach. Samotné testovanie sa robilo tak, že si testované osoby po hodine od posledného jedla, pitia alebo cigarety čistili zuby dve minúty príslušnou kefkou. Po tomto čase sa pomocou TMQH zisťovalo, ako účinne je daný model schopný zuby čistiť.

Účinnosť čistenia je najdôležitejším sledovaným parametrom. Na celkovom hodnotení sa podieľa rovnými 50 percentami. Testovaným osobám sa v deň skúšok opäť zmeral index povlaku. Rovnako sa nemenili pravidlá o konzumácii jedla, nápojov a fajčení. Testujúci najskôr na kefku nasadili novú hlavicu a začali čistenie. Zvolená technika zodpovedá odporúčaniam v priloženom návode na použitie. Čistenie prebieha dve alebo tri minúty. Po skončení čistenia sa zuby opäť nafarbia špeciálnym roztokom na ľahšie určenie výsledného povlaku. Čím viac plaku sa podarilo kefkou odstrániť, tým lepšia bola výsledná známka.

Ovládanie

Jednoduchosť ovládania bola druhou najdôležitejšou skúškou. Skupina testujúcich osôb odpovedala pomocou dotazníka na otázky, ako pohodlne sa kefka drží, aká je ťažká, ako ľahko sa používa (či nevytvára nepríjemné vibrácie), alebo ako ľahko sa vymieňajú hlavice. Okrem toho pracovníci laboratória oznámkovali návod na použitie, pričom si všímali úplnosť poskytovaných informácií, zrozumiteľnosť a čitateľnosť. Na výslednej známke sa prejavila tiež (ne)prítomnosť užitočných funkcií, ako je časovač, alebo senzor tlaku, ktorý vás upozorní, keď na kefku príliš tlačíte.

Výdrž batérie

Ideálna kefka by mala mať dlhú výdrž batérie, rýchle nabíjanie a pokiaľ možno aj nízku spotrebu elektriny pri nabíjaní. Na všetky tieto parametre sme sa zamerali v skupine skúšok nazvanej batéria a nabíjanie.

Výdrž batérie sme skúšali po úplnom nabití úplne novej kefky. Na hlavicu pôsobila záťaž rovnajúca sa 100 g. Za deň bola kefka zapnutá osem krát v dvojminútových cykloch s hodinovou pauzou medzi jednotlivými cyklami. O udelenej známke rozhodovalo to, koľko minút prevádzky stačilo na kompletné vybitie batérie. Namerané rozdiely boli veľké.

Dodajme ešte, že pri skúške výdrže batérie došlo k miernej zmene. V predchádzajúcom teste (dTest 2/2021) sme pôsobili na kefku pri čistení iba silou z jedného smeru, čo mohlo spôsobiť dlhšiu výdrž batérie, než aká by bola v skutočnosti. Aby sme sa čo najviac priblížili reálnemu používaniu, pri aktuálnom testovaní sme na kefky pôsobili silou z rôznych uhlov.

Hlučnosť

Hlučnosť kefiek sa na celkovom hodnotení podieľala piatimi percentami. Posudzovali ju subjektívne vybraní dobrovoľníci. V praxi totiž pri bežnom používaní nie je taká dôležitá konkrétna zvuková hladina, ako skôr povaha zvuku.

Prihlásiť