Objektívne

Obsah májového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah májového dTestu

Výrobky nakupujeme anonymně v běžné obchodní síti. Testy zadáváme osvědčeným zkušebnám a laboratořím v ČR a v zahraničí. Výrobky jsou testovány podle stejných kritérií a výsledky umožňují objektivní srovnání kvality.

Všetky výrobky nakupujeme tak ako Vy: v bežnej maloobchodnej sieti. Neprijímame výrobky na testovanie od výrobcov, tak ako komerčné periodiká. Tým je zaistená objektivita výberu a výsledkov. Časopis dTest vyhral všetky súdne spory o pravdivosť výsledkov svojich testov. Naše objektívne testy uznáva a podporuje Európska komisia. OSS TEST je jediná organizácia v Českej republike a na Slovensku spĺňajúca najnáročnejšie kritéria pre zapojenie sa do medzinárodných testov. Testy sú spracované tak, aby boli zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

Prihlásiť