Zahraničný test: Čističky vzduchu

Sdílejte

Publikované v časopise 1/2023

dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci našej spolupráce vám prinášame zhrnutie testu, ktorý pred časom vydali naši zahraniční partneri v spolupráci s Dánskym technologickým inštitútom a mimovládnou organizáciou Green Transition Denmark. Výber domácich čističiek vzduchu reflektuje predovšetkým dánsky trh, získané zistenia však môžu byť užitočné aj pre nás.

Kvalitu vzduchu nie je dobré podceňovať. Podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znečistenie ovzdušia stojí za 11 % všetkých úmrtí v EÚ. Náklady na liečbu sú astronomické a dosahujú 800-900 miliárd eur ročne.

Možnosti spotrebiteľov ovplyvniť vonkajšie znečistenie sú dosť obmedzené. V domácich podmienkach už je to reálnejšie. Jedným zo spôsobov môže byť používanie mobilných čističiek vzduchu.

Dánska spotrebiteľská organizácia Forbrugerrådet Tænk v spolupráci s Dánskym technologickým inštitútom a neziskovou organizáciou Green Transition Denmark urobila pred nedávnom test 28 modelov určených na domáce čistenie vzduchu. Financovanie testu zaistili organizácie Grundejernes Investeringsfond a Realdania.

Väčšina výrobkov patrí medzi klasické elektrické mobilné čističky. Kvôli porovnaniu boli overené aj schopnosti bambusových vrecúšok s aktívnym uhlím, čistiace katalytické aromalampy a generátory ozónu. Rozdiely v kvalite boli obrovské tak medzi jednotlivými typmi produktov, ako aj v rámci samotnej kategórie mobilných čističiek.

Kým si kúpite čističku

Kombinácia pravidelného a dôkladného vetrania a používania digestora mnohým domácnostiam postačí. Pokiaľ sú však vaše možnosti vetrať obmedzené a vzduch nemôže efektívne cirkulovať, čistička môže byť užitočným pomocníkom. Využitie nájde aj u fajčiarov, alebo všeobecne v miestach, ktoré sa konštantne stretávajú s rozvíreným jemným prachom a inými nečistotami. Čističky dávajú zmysel najmä vo väčších mestách a obciach so znečisteným vzduchom, kde vetranie môže narobiť viac škody ako úžitku. Navyše bývajú propagované ako účinný nástroj proti šíreniu infekčných chorôb. Vďaka týmto sľubovaným vlastnostiam výrazne narástol v posledných rokoch predaj čističiek.

Na častice s filtrom

Dánski kolegovia venovali v teste najväčšiu pozornosť odstraňovaniu pevných častíc, o trochu menej znižovaniu koncentrácie nežiaducich plynov. Najprv dostali čističky za úlohu zbaviť testovaciu miestnosť splodín v podobe cigaretového dymu. Testované prístroje a neelektrické výrobky na čistenie vzduchu využívajú rôzne technológie. Najbežnejšie je zachytávanie čiastočiek pomocou filtrov. Ide o osvedčenú technológiu, ktorá v teste zachytávania pevných častíc fungovala najlepšie. Niektorí výrobcovia sa pohrávajú aj s UV žiarením alebo ionizáciou. Výsledky skúšok však ukazujú, že produkty, ktoré pred filtrami dali prednosť iným, často aj novším technológiám, môžu v praxi sklamať.

Niektoré prístroje kombinujú filtre s ďalšími technológiami, skúšky však nepreukázali, že by to znamenalo výhodu. Lenže pozor, fakt, že filtre v teste boli najlepšie, ešte neznamená, že si môžete bez obáv kúpiť akúkoľvek čističku s HEPA (či aspoň EPA) filtrom. Aj medzi nimi zaznamenali veľké rozdiely.

Sedem výrobkov dostalo veľmi dobrú známku. Všetky boli opatrené HEPA filtrom, aktívnym uhlím a prípadne ďalšími vymoženosťami, napr. UV-C žiarením. Rýchlosť čistenia (CADR alebo Clean Air Delivery Rate) sa pri ultrajemných časticiach pohybovala priemerne okolo 260 m3/h, v prípade jemných častíc do 2,5 mikrometra presiahla 300 m3/h.

Úplne zlyhali alternatívne výrobky. Aromatická olejová lampa, ozónový generátor, aktívne uhlie v bambusových vreckách, alebo napríklad lampy s UV-C žiarením ponechali pevné častice úplne bez povšimnutia. Za hodinu tak vyčistili menej ako jeden m3 vzduchu.

Niečo pre fajčiarov

Vyššie sme spomenuli skratku CADR. Čím vyššie číslo je pri nej uvedené, tým väčší objem vzduchu čistička za hodinu spracuje. V skupine skúšok nazvanej deklarácia sa, okrem iného, porovnávala sľubovaná a skutočná rýchlosť čistenia. Údaje sú opäť vztiahnuté na cigaretový dym, tentoraz ide o čistenie vzduchu od jemných častíc.

Najvýkonnejšou čističkou Lux AeroGuard S zbavíte za hodinu 741 m3 vzduchu nečistôt (najlepšie si napokon poradila aj s ultrajemnými časticami, 723 m3/h je slušné číslo). Výborne sa darilo aj Kärcher AF100 so 722 m3/h. Kärcher, navyše, takmer do bodky splnil deklaráciu. Z elektrických výrobkov mali vzhľadom na veľmi slabé výkony pri skúškach čistenia vzduchu najhoršie CADR tri modely. UV model Airtech MAC500s a čističky Beurer LW 220 a Philips UV-C Disinfection Air Cleaner EÚ nevyčistili ani jeden meter kubický.

S plynmi bol problém

Najlepším pomocníkom proti nežiaducim plynným látkam (napríklad formaldehydu uvoľňovanému z nábytku) by malo byť aktívne uhlie. Využívalo ho aj veľa testovaných výrobkov. Treba však dodať, že väčšina sa ani s asistenciou uhlia v zachytávaní plynných škodlivín príliš neukázala. Odfiltrovanie pevných častíc je všeobecne oveľa menší oriešok.

Pokiaľ teda doma zápasíte s plynnými látkami (často ich poznáte podľa zápachu), najrýchlejšie, najľahšie a tiež najlacnejšie riešenie je poriadne vyvetrať. Z testovaných modelov dostali totiž pochvalu za odstránenie plynov iba dva, menovite Kärcher AF100 a Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09. Kärcher miestnosť zbavil 83 % škodlivých plynov, Dyson 72 %. Obidva získali dobrú známku.

Ďalších päť čističiek bolo aspoň uspokojivých, zvyšok dostal dostatočné a nedostatočné hodnotenia. Pri nedostatočne oznámkovaných výrobkoch počítajte prakticky s nulovým znížením koncentrácie (čo bol prípad modelu LightAir IonFlow Signature), prípadne so zlepšením iba v jednotkách percent. Našiel sa aj výrobok, ktorý škodliviny naopak uvoľňoval do vzduchu..

Znečisťujúce čističky

V laboratóriu merali, či sa do miestnosti v dôsledku činnosti čističiek neuvoľňoval ozón, alebo nové prchavé látky. Ozón sa považuje za škodlivý pre dýchacie cesty. Môže sa vylučovať elektrickou vzduchotechnikou, predovšetkým prístrojmi vyžarujúcimi UV-C žiarenie, ktoré využívajú fotokatalytickú oxidáciu alebo ionizáciu. Čističky môžu ozón produkovať úmyselne ako čistiaci prostriedok, alebo mimovoľne ako vedľajší produkt svojej činnosti.

Nežiaduci plyn do miestnosti vháňala UV čistiaca lampa Airtech MAC500s a neprekvapujúco aj generátor ozónu Cecotec TotalPure 1000 Ozone. Produkuje 20 mg ozónu za hodinu, čo je pomerne vysoké množstvo. Teoreticky môže miestnosť zbaviť škodlivých mikroorganizmov, na čistenie ovzdušia sa však rozhodne nehodí. Počas prevádzky by ste sa, navyše, nemali zdržiavať v miestnosti.

Zlyhala aj katalytická olejová lampa Maison Berger. Katalytické lampy sa vždy zapália iba na krátky čas, po zahriatí sa plameň udusí a z lampy sa začnú uvoľňovať molekuly, ktoré by mali vzduch navoňať a zbaviť ho nežiaducich látok. O čistiacej funkcii sa však nedá hovoriť. V testoch čistenia zlyhala, navyše vypúšťala do vzduchu, vzhľadom na svoju náplň, prchavé organické látky.

 

mobilní čističky vzduchu

 • Kärcher AF100

  orientační cena 8030 DKK

  celkové hodnocení velmi dobře 82 %

  čištění vzduchu velmi dobře 93 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 541 / 722 m3/h

  plyny [+]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 83 %

  deklarace dobře 77 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 720 / 722 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 86 / 60 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 21 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 53 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 14 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 713 × 380 × 380 mm

 • Lux AeroGuard S

  orientační cena 14 000 DKK

  celkové hodnocení dobře 77 %

  čištění vzduchu velmi dobře 85 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 723 / 741 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 26 %

  deklarace velmi dobře 94 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 765 / 741 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 65 / 64 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [--]

  spotřeba energie dobře 66 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 12 měsíců

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 11 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 610 × 400 mm

 • Blueair Classic 405

  orientační cena 4000 DKK

  celkové hodnocení dobře 75 %

  čištění vzduchu velmi dobře 83 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 382 / 399 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 66 %

  deklarace velmi dobře 83 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 476 / 399 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 33 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 34 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [0]

  spotřeba energie dostatečně 34 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu přes aplikaci

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 15 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 590 × 500 × 275 mm

 • Electrolux Well A7 (WA71-304DG)

  orientační cena 3400 DKK

  celkové hodnocení dobře 73 %

  čištění vzduchu dobře 75 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 285 / 320 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 67 %

  deklarace velmi dobře 98 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 290 / 320 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 25 / 27 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 35 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [-]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu přes aplikaci

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 579 × 480 × 213 mm

 • Xiaomi Mi Air Purifier Pro

  orientační cena 1600 DKK

  celkové hodnocení dobře 71 %

  čištění vzduchu velmi dobře 80 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 409 / 471 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 36 %

  deklarace dobře 73 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 500 / 471 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 60 / 39 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [--]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 6–12 měsíců

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 9,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 735 × 260 × 260 mm

 • Phillips 2000i series AC2889

  orientační cena 2150 DKK

  celkové hodnocení dobře 70 %

  čištění vzduchu dobře 74 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 294 / 341 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 53 %

  deklarace uspokojivě 55 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 333 / 341 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 79 / 29 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 7,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 560 × 340 × 220 mm

 • AirExchange 600-T White

  orientační cena 8000 DKK

  celkové hodnocení dobře 68 %

  čištění vzduchu dobře 79 %

  částice [++]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 372 / 409 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 44 %

  deklarace uspokojivě 43 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 600 / 409 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 100 / 35 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 7 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie dostatečně 32 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 4

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 14 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 806 × 300 mm

 • Ikea Starkvind E2007

  orientační cena 1150 DKK

  celkové hodnocení dobře 67 %

  čištění vzduchu dobře 64 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 286 / 330 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 4 %

  deklarace velmi dobře 100 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 270 / 330 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 20 / 27 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie dobře 77 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 5

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,9 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 530 × 510 × 190 mm

 • Biltema Luftrenser Smart 35W

  orientační cena 800 DKK

  celkové hodnocení dobře 63 %

  čištění vzduchu uspokojivě 59 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 199 / 236 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 41 %

  deklarace velmi dobře 86 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 236 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 22 / 20 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [0]

  spotřeba energie dobře 66 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3,18 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 365 × 220 × 220 mm

 • CPH Clean Air HCC320

  orientační cena 6000 DKK

  celkové hodnocení dobře 60 %

  čištění vzduchu dobře 66 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 265 / 293 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 27 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 320 / 293 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 80 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 25 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 22 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [--]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 6 měsíců / 1500 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 5 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 8 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 650 × 370 × 195 mm

 • Eeese Air Care Vigga

  orientační cena 920 DKK

  celkové hodnocení dobře 60 %

  čištění vzduchu dobře 64 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 255 / 304 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 35 %

  deklarace uspokojivě 58 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 400 / 304 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 9 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,6 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 497 × 270 × 303 mm

 • Duux Bright smart (DXPU07)

  orientační cena 1570 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 56 %

  čištění vzduchu uspokojivě 54 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 189 / 221 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 17 %

  deklarace velmi dobře 81 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 200 / 221 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 27 / 20 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 19 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 51 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 360 × 220 × 220 mm

 • Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

  orientační cena 5290 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 56 %

  čištění vzduchu uspokojivě 55 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 133 / 156 m3/h

  plyny [+]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 72 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 156 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] / 13 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 25 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 58 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 10

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 4,65 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 1050 × 225 mm

 • Coway AP-1220B

  orientační cena 2700 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 55 %

  čištění vzduchu uspokojivě 51 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 136 / 164 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 36 %

  deklarace dostatečně 36 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 164 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 14 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 32 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [0]

  spotřeba energie dobře 70 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 8,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 717 × 376 × 196 mm

 • Leitz TruSens Z-3000

  orientační cena 2200 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 55 %

  čištění vzduchu dobře 60 %

  částice [+]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 241 / 268 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 15 %

  deklarace dostatečně 37 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 268 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 70 / 25 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 6 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [--]

  spotřeba energie dostatečně 38 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 726 × 263 × 263 mm

 • Edizon Guardian Angel by AERUS

  orientační cena 9000 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 54 %

  čištění vzduchu uspokojivě 50 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 114 / 174 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 40 %

  deklarace [n]dostatečně 19 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 174 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 93 / 15 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 24 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie velmi dobře 80 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [+]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [a]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,2 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 476 × 245 mm

 • Toyotomi ETK-S50

  orientační cena 3000 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 51 %

  čištění vzduchu uspokojivě 54 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 182 / 212 m3/h

  plyny [0]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 65 %

  deklarace dostatečně 21 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 212 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 100 / 18 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 20 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 24 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru indikátor na filtru

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 4

  noční mód / časovač [a] / [n]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 7 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 592 × 402 × 215 mm

 • Soehnle Airfresh Clean Conect 500

  orientační cena 1140 DKK

  celkové hodnocení uspokojivě 49 %

  čištění vzduchu uspokojivě 47 %

  částice [0]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 204 / 249 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 4 %

  deklarace uspokojivě 42 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 249 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 21 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost nedostatečně 18 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 40 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [-]

  účinnost (CADR/W) [0]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 4320 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 3 / 4

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [a]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 532 × 271 mm

 • Sharp UA-PM50E-B

  orientační cena 2040 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 39 %

  čištění vzduchu dostatečně 35 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 77 / 92 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 31 %

  deklarace dostatečně 22 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 92 m3/h

  testovaný režim auto.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 40 / 8 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 20 %

  změřená hlučnost [--]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [+] / [-]

  spotřeba energie dostatečně 30 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [0]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 10 let

  počet režimů / výkonnostních stupňů 4 / 3

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [a]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 6,1 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 540 × 394 × 281 mm

 • Thermex Puremex 1

  orientační cena 2000 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 38 %

  čištění vzduchu dostatečně 28 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 58 / 79 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 6 %

  deklarace uspokojivě 51 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic 67 / 79 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 25 / 7 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 26 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [-]

  spotřeba energie uspokojivě 52 %

  stand-by režim [0]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [a] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 720 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2 / 9

  noční mód / časovač [a] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [a]

  hmotnost 2,84 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 592 × 235 × 230 mm

 • LightAir IonFlow Signature (LAIFST-040302)

  orientační cena 3500 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 29 %

  čištění vzduchu nedostatečně 19 %

  částice [-]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 39 / 41 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 0

  deklarace nedostatečně 11 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 41 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 50 / 3 m2

  nežádoucí látky uspokojivě 50 %

  komentář vydává neškodné, ale nepříjemné elektrické záblesky; ozón ne]produkuje

  hlučnost dobře 76 %

  změřená hlučnost [++]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [+]

  spotřeba energie velmi dobře 98 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [++]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [a] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 4,9 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 665 × 190 mm

 • SafeLife Safe-Airs One

  orientační cena 5630 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 28 %

  čištění vzduchu nedostatečně 7 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 6 / 12 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 10 %

  deklarace nedostatečně 10 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 12 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 16 / 1 m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dobře 66 %

  změřená hlučnost [0]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [++]

  spotřeba energie dobře 68 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [-]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [a]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]uvedeno

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 2,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 230 × 150 × 145 mm

 • Beurer LW 220

  orientační cena 2500 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 24 %

  čištění vzduchu nedostatečně 6 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [-]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 33 %

  deklarace nedostatečně 5 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 20 / [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost uspokojivě 53 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [+]

  spotřeba energie uspokojivě 48 %

  stand-by režim [-]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [a]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1 / 3

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 5,5 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 345 × 290 × 300 mm

 • Phillips UV-C Disinfection Air Cleaner EU

  orientační cena 1900 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 20 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 6 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost dostatečně 36 %

  změřená hlučnost [-]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [0]

  spotřeba energie dostatečně 30 %

  stand-by režim [--]

  maximální výkon [+]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 9 let

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 3 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 400 × 201 × 40 mm

Hodnocení je přepočteno na formát používaný dTestem. V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny v dánských korunách odpovídají cenám v dánských obchodech v době vydání testu (10/2022).

alternativy k čističkám vzduchu

 • Pandoo luftrensepuder

  orientační cena 130 DKK

  celkové hodnocení dostatečně 25 %

  čištění vzduchu nedostatečně 0 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 1 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky velmi dobře 90 %

  komentář bez produkce ozónu

  hlučnost velmi dobře 100 %

  změřená hlučnost [n]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [a]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 2 roky

  počet režimů / výkonnostních stupňů [n]

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost 0,075 kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka [n] mm

 • Maison Berger Lampe Berger

  orientační cena 360 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 15 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů -1317 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim [n]

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář zvyšuje koncentraci těkavých organických látek v místnosti

  hlučnost velmi dobře 93 %

  změřená hlučnost [n]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru [n]

  počet režimů / výkonnostních stupňů 1

  noční mód / časovač [n] / [n]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 165 × 75 × 75 mm

 • Airtech MAC500s

  orientační cena 4500 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 13 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 9 %

  deklarace nedostatečně 4 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim max.

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti 35 / [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář UV lampa vytváří nežádoucí ozón

  hlučnost uspokojivě 57 %

  změřená hlučnost [0]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [++] / [+]

  spotřeba energie uspokojivě 52 %

  stand-by režim [++]

  maximální výkon [++]

  účinnost (CADR/W) [--]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [a] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [n]

  frekvence výměny filtru 8000 h

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 90 × 90 × 300 mm

 • Cecotec TotalPure 1000 Ozone

  orientační cena 300 DKK

  celkové hodnocení nedostatečně 13 %

  čištění vzduchu nedostatečně 1 %

  částice [--]

  CADR: ultrajemné / jemné částice 0 / 0 m3/h

  plyny [--]

  snížení koncentrace nežádoucích plynů 8 %

  deklarace uspokojivě 50 %

  deklarovaná / změřená CADR jemných částic [n] / 0 m3/h

  testovaný režim časovač

  deklarovaná / vypočítaná velikost místnosti [n] m2

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  komentář vytváří velké množství ozónu; přítomnost v místnosti za provozu se nedoporučuje

  hlučnost velmi dobře 81 %

  změřená hlučnost [+]

  vnímaná hlučnost: nejnižší / nejvyšší výkon [n] / [++]

  spotřeba energie [n]

  stand-by režim [n]

  maximální výkon [n]

  účinnost (CADR/W) [n]

  technické údaje

  HEPA/EPA filtr / aktivní uhlí [n] / [n]

  UV-C záření / fotokatalytická oxidace (UV + TiO<sub>2</sub>) [n] / [n]

  ionizace / plazmová technologie [n] / [n]

  vodní filtr [n]

  generátor ozónu [a]

  frekvence výměny filtru neuvedeno

  počet režimů / výkonnostních stupňů 2

  noční mód / časovač [n] / [a]

  senzor kvality vzduchu [n]

  mobilní aplikace [n]

  dálkové ovládání [n]

  hmotnost neuvedeno kg

  rozměry: výška × šířka × hloubka 40 × 115 mm

Hodnocení je přepočteno na formát používaný dTestem. V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny v dánských korunách odpovídají cenám v dánských obchodech v době vydání testu (10/2022).


Prihlásiť