Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení:
 

  • čistenie vzduchu: 65 %
  • deklarácia: 5 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • hlučnosť: 10 %
  • spotreba energie: 10 %

Čistenie vzduchu

Testovacia miestnosť s objemom 20 m3 bola pomocou špeciálnych „fajčiarskych robotov“ sedem minút zamorovaná cigaretovým dymom. Dym plný pevných častíc a prchavých organických látok sa po miestnosti rozptýlil vetrákmi.

Čističky boli zapnuté na automatický režim. Pokiaľ ho nemali, zvolil sa najvyšší výkon. Kvalita vzduchu bola kontinuálne meraná 30 minút. Zaznamenávalo sa množstvo ultrajemných častíc aj častíc veľkosti PM2,5 (menšie ako 2,5 mikrometra) a tiež celkový objem prchavých organických látok.

Na základe nameraných hodnôt sa vypočítala účinnosť CADR (Clean Air Delivery Rate). Parameter CADR udáva, koľko m3 dokáže čistička zbaviť pevných častíc za jednu hodinu.

Deklarácia

Tvrdenia výrobcov sa porovnávali s nameranými a vypočítanými hodnotami. Porovnávanie sa týkalo tak účinnosti CADR, ako aj odporúčanej veľkosti miestnosti. Vhodná veľkosť priestoru sa vypočítala na základe odporúčania americkej normy ANSI/AHAM AC-1-2015.

Nežiaduce látky

Laboratórium zisťovalo, či výrobky pri čistení do miestnosti nevypúšťajú ozón. Kontrolovali aj to, či nezahlcujú škodlivými prchavými látkami. Okrem toho odborníci zaznamenávali aj ďalšie možné emisie nežiaducich látok.

Hlučnosť

Hlučnosť výrobkov sa posudzovala dvoma spôsobmi – subjektívne pri prevádzke na najnižší a najvyšší výkon a laboratórnym meraním.

Spotreba energie

Meralo sa v dvoch situáciách – počas prevádzky na maximálny výkon a v stand-by režime. Vypočítaním pomeru účinnosti čistenia a spotrebovaných wattov sa zisťovala elektrická efektivita testovaných spotrebičov.

Prihlásiť