Ako testujeme osobné teplomery

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení:

  • presnosť merania: 30 %
  • stálosť merania: 30 %
  • ovládanie: 25 %
  • pádový test: 10 %
  • návod na použitie: 5 %

Presnosť merania

Skúšky presnosti sa robili v laboratórnych podmienkach. Celkovo štyrikrát sa meralo deväť rôznych teplotných bodov (od°35 do 41°°C). Následne bol vypočítaný priemer maximálnych odchýlok všetkých pokusov. Kontaktné teplomery boli ponorené do vodného kúpeľa, bezkontaktné boli namierené na testovacie čierne teleso (tiež ponorené do vodného kúpeľa).

Stálosť merania

Teplomer by nemal merať iba presne, ale aj konštantne. Meranie sa uskutočnilo tak v laboratóriu, ako aj pomocou skupiny dospelých a detí (30 dvojíc rodič - dieťa). Kontaktnými teplomermi sa merala teplota pod pazuchou, ušnými v ušiach, multifunkčnými v ušiach aj na čele a bezkontaktnými na čele.

Ovládanie

Skupina rodičov a detí skúšali aj ovládanie teplomerov. Dospelí vypĺňali do dotazníka svoje dojmy z ergonómie, jednoduchosti aplikácie, alebo komfortu pri meraní. Známkovala sa čitateľnosť displeja a rýchlosť merania. Dobrovoľníci vyjadrovali aj svoje celkové dojmy z modelu a prezradili, či by si teplomer sami kúpili.

Laboratórium mimo súťaž komentovalo vhodnosť teplomerov na meranie teploty malých detí mladších ako štyri roky.

Pádový test

Všetky teplomery sme vložili do kovového otočného valca. Každým otočením sme simulovali pád z výšky 80°cm. Po°dvoch a desiatich pádoch laboratórni pracovníci kontrolovali stav teplomerov. Po dvadsiatich pádoch urobili kontrolné meranie a sledovali prípadnú odchýlku.

Návod na použitie

Používateľské manuály sme posudzovali podľa zrozumiteľnosti, úplnosti a čitateľnosti uvedených informácií.

Prihlásiť