Ako sa testovalo

Všetky testované balenia rooibosu podrobili dôkladnej chemickej analýze. V sušenom rooibose určenom na prípravu čajových nálevov zisťovali obsah 44 pyrolizidínových alkaloidov a látok, ktoré vznikli ich premenou. Laboratórne testy odhaľovali prítomnosť 450 pesticídov, antrachinónu, chloristanov a chlorečnanov. Nálev testovali aj na obsah hliníka. Niektoré hodnotenia mohli byť limitované. Stiftung Warentest použil jednoduché pravidlo – súhrnné hodnotenie za obsah nežiaducich látok nemohlo byť lepšie ako akákoľvek čiastková známka. Ak napríklad rooibosu udelili uspokojivé hodnotenie pyrolizidínových alkaloidov, celková známka za nežiaduce látky nemohla byť dobrá alebo veľmi dobrá.

Chemická analýza

Hliník. Po vylúhovaní podľa normy ASU L 00.00-19/1 kolegovia vo všetkých čajoch zisťovali obsah hliníka. Použili hmotnostnú spektrometriu s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS), na základe predpisu ASU L 00.00-157. Nápoje pripravovali pri štandardizovaných podmienkach: šesť gramov sypaného rooibosu alebo tri čajové vrecká zaliali 450 mililitrami vriacej vody. Čas lúhovania bol 10 minút.

Antrachinón. Prítomnosť tohto derivátu antracénu testovali pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GS-MS). Zvolenú metodológiu určovala norma L 00.00-115/1 ASU.

Chlorečnany a chloristany. Obidve skupiny látok odhaľovala kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS), konkrétne metóda Quick Polar Pesticides (QuPPE).

Pesticídy. Prítomnosť stoviek pesticídov overovala tak plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou, ako aj kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou. Test sa opäť pridŕžal  normy L 00.00-115/1 ASU.

Pyrolizidínové alkaloidy (PA) a ich N-oxidy. Laboratórium sa riadilo odporúčaniami Spolkového úradu pre hodnotenie rizík (Bundesinstitut für Risikobewertung). Stanovenie obsahu pyrolizidínových alkaloidov (PA) robili kvapalinovou chromatografiou metódou SPE-LC-MS/MS. Okrem celkovo 35 pyrolizidínových alkaloidov a ich N-oxidov uvedených v nariadení (EÚ) 2020/2040 analýza odhaľovala aj ďalšie PA: monokrotalín, monokrotalín-N-oxid, erucifolín, erucifolín-N-oxid, akobín, akobín N-oxid, mereproxín mereproxín-m-oxid a tiež trichodesmín. Na účely testu bola potrebná vzorka s minimálnou hmotnosťou 200 g.

Ďalšie skúšky

Laboratórni pracovníci pomocou mikroskopu skúmali, či rooibosy neobsahujú prímesi iných rastlín.

Prihlásiť