Zahraničný test: Eliptické trenažéry

Sdílejte

Publikované v časopise 12/2022

dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT). V rámci našej spolupráce vám prinášame zhrnutie testu, ktorý pred časom vydali naši zahraniční partneri a na ktorom sa dTest, na rozdiel od ostatných testov v tomto vydaní, nepodieľal. Výber testovaných eliptických trenažérov reflektuje predovšetkým rakúsky a nemecký trh, získané zistenia však môžu byť užitočné aj pre nás.

Eliptický trenažér (tiež eliptical, orbitrek či crossový trenažér) pri cvičení zapája celé telo, pracujú horné aj dolné končatiny. Ide v podstate o kombináciu behu, jazdenia na bicykli a stúpania do schodov, lenže s tým rozdielom, že pri tréningu nezaťažujete kĺby. Teoreticky by tak malo ísť o veľmi užitočný prístroj na kardio cvičenie mladých aj starších, športovcov aj osôb so slabšou fyzickou kondíciou.

Kolegovia z rakúskej spotrebiteľskej organizácie VKI dali otestovať osem eliptických trenažérov najbežnejšieho typu (Konsument 3/2022). Vo všetkých prípadoch išlo o modely so zotrvačníkom v zadnej časti, v ktorých sa o reguláciu záťaže starajú magnety. Kúpna cena prístrojov sa pohybovala medzi 320 €

až 1500 €. Praktické testy tréningových funkcií, ovládania a bezpečnosti doplnila chemická analýza. Výsledky sú, bohužiaľ, veľmi zlé, skúšky odhalili množstvo nedostatkov. Kolegovia udelili jednu celkovo dostatočnú známku a sedem nedostatočných. Neuspel ani najdrahší testovaný model. Najnižšie známky dostali za bezpečnosť a obsah nežiaducich látok.

Na tréning sa hodí jediný

Praktické skúšky cvičenia sa na celkovej známke podieľali najvyššou mierou. Sedem z ôsmich modelov však bolo hodnotených iba dostatočne, dobrú známku získal iba trenažér Finnlo Loxon. Pohyb na ňom je prirodzený a plynulý, nastavenie záťaže je ľahké a efektívne. Práve úprava odporu bola kameňom úrazu všetkých ostatných trenažérov. Odpor, ktorý zotrvačník kladie (uvedený býva vo wattoch), určuje náročnosť cvičenia. V prípade modelov Reebok, Horizon a Kettler však skutočný odpor dosahoval vyššiu hodnotu ako bol nastavený. V takom prípade hrozí, že cvičenie preženiete. Naopak, keď trenažér ukazuje nižšiu hodnotu, než akú musíte reálne prekonávať, zdravotné riziká to nevyvoláva. Zároveň sa však môže stať, že váš tréning bude menej účinný, ako ste si naplánovali.

Hľadať medzi skúškami bezproblémové prístroje nebolo jednoduché. Jednou z častí trenažérov, s ktorou hodnotiaci nemali žiadne problémy, boli displeje. Zobrazované informácie boli zrozumiteľné a dobre čitateľné a dostali za ne samé dobré známky.

Zlomy a pády

Pri niektorých prístrojoch predstavovala výrazný problém zlá stabilita. Pokiaľ je model určený pre osoby s maximálnou telesnou hmotnosťou 120 kilogramov, mal by takúto záťaž bez problémov vydržať − napokon vyžadujú to aj platné normy. Modely Horizon, Kettler a Reebok však mali tendenciu sa prevracať. Pri pohyblivých aj statických držadlách trenažérov Miweba, Horizon, Reebok, Skandika a U.N.O. zaznamenali v laboratóriu citeľnú deformáciu, ktorá vyústila do zlej známky za mechanickú bezpečnosť. Výrobky s dostatočnou známkou mali ohnuté „iba“ pohyblivé držadlá.

V rámci skúšok mechanickej bezpečnosti sa zohľadňovalo aj to, že prsty a chodidlá by mali byť chránené pred poranením. Medzi pohyblivými a stabilnými časťami eliptických trenažérov preto musí existovať dostatočný priestor. Najväčší problém v tomto ohľade predstavovali spodné predné časti pohyblivých držadiel a predné nohy prístroja. Pri premiestňovaní prístroja by sa totiž nemalo stať, že vaše chodidlo pritlačí a zraní držadlo. Presne k takejto situácii však môže teoreticky dôjsť v prípade modelov Skandika a U.N.O.

Jedinou pozitívnou správou z testov bezpečnosti je fakt, že žiadny model nepredstavuje riziko po stránke elektrického zabezpečenia. Na druhej strane by sme čakali, že bezpečnosť bude pri všetkých modeloch predávaných na území EÚ samozrejmosťou.

Stratené signály

Najmä pre kardiakov a osoby s oslabeným srdcom je kľúčové, aby meranie činnosti srdcového svalu bolo čo najpresnejšie. Testované modely pomocou senzorov na držadlách zaznamenávajú elektrické signály vydávané srdcom − v podstate zjednodušené EKG.

Bezpečnostné štandardy požadujú, aby sa nastavená záťaž trenažéra v prípade zaznamenania výpadku signálu (napríklad v dôsledku straty vedomia a pustenia držadiel) postupne znižovala. Modely Horizon a Skandika však na výpadok nijako nereagovali.

Ukázalo sa, že samotné monitorovanie pulzu je skôr orientačné. Senzory sa, navyše, nachádzajú na fixných rúčkach a nie na pohyblivých častiach. Na získanie realistických dát preto laboratórium odporúča spoľahnúť sa skôr na iné formy merania, napríklad pomocou hrudného pásu.

A zase tá chémia…

Päť z ôsmich modelov obsahovalo škodliviny v koncentráciách presahujúcich limity EÚ, prípadne požiadavky na udelenie bezpečnostnej známky GS Mark. To skutočne nie je dobrá vizitka. V ochranných čiapočkách na vrcholoch držadiel modelov Horizon, Kettler, Skandika a U.N.O. boli nájdené nežiaduce zmäkčovače.

Výplň na rúčkach trenažérov Skandika a Horizon, navyše, obsahovala polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHy). Zrejme najviac nás však sklamali PAHy v plastovom kryte srdcového monitora. Obsah naftalénu by týmto strojom neumožnil získať známku GS.

eliptické trenažery

 • Christopeit Eco 2000

  orientační cena 680  euro

  celkové hodnocení dostatečně 30 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [+]

  všestrannost [+]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 58 %

  návod k použití [0]

  sestavení [+]

  nastavení [0]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [+]

  bezpečnost dostatečně 30 %

  nebezpečí převrácení [++]

  kontrola srdečního tepu [++]

  mechanická bezpečnost [-]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky dostatečně 34 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 135 × 67 × 161  cm

  hmotnost 52  kg

  nosnost 150  kg

  rozsah nastavení odporu 10–350  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [n]

 • Finnlo Loxon XTR BT

  orientační cena 1500  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 18 %

  cvičení dobře 70 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [++]

  všestrannost [+]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [+]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 54 %

  návod k použití [0]

  sestavení [+]

  nastavení [0]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [0]

  čištění a údržba [0]

  bezpečnost dostatečně 30 %

  nebezpečí převrácení [++]

  kontrola srdečního tepu [++]

  mechanická bezpečnost [-]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky nedostatečně 18 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 146 × 59 × 156  cm

  hmotnost 64  kg

  nosnost 150  kg

  rozsah nastavení odporu 20–400  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • Miweba Sports MC300

  orientační cena 320  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 10 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [0]

  všestrannost [0]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [0]

  obsluha uspokojivě 58 %

  návod k použití [+]

  sestavení [+]

  nastavení [0]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [+]

  bezpečnost nedostatečně 10 %

  nebezpečí převrácení [++]

  kontrola srdečního tepu [0]

  mechanická bezpečnost [--]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [-]

  nežádoucí látky dobře 60 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 127 × 68 × 162  cm

  hmotnost 42  kg

  nosnost 125  kg

  rozsah nastavení odporu 10–350  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • Horizon Fitness Syros Pro

  orientační cena 570  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [+]

  všestrannost [+]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 54 %

  návod k použití [0]

  sestavení [0]

  nastavení [+]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [+]

  bezpečnost nedostatečně 0 %

  nebezpečí převrácení [--]

  kontrola srdečního tepu [--]

  mechanická bezpečnost [--]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 144 × 63 × 165  cm

  hmotnost 47  kg

  nosnost 136  kg

  rozsah nastavení odporu 10–350  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • Kettler Optima 400

  orientační cena 1090  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [+]

  všestrannost [+]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [0]

  obsluha uspokojivě 54 %

  návod k použití [0]

  sestavení [0]

  nastavení [+]

  běžné zacházení [+]

  přepravitelnost [0]

  čištění a údržba [-]

  bezpečnost nedostatečně 0 %

  nebezpečí převrácení [--]

  kontrola srdečního tepu [0]

  mechanická bezpečnost [0]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky nedostatečně 12 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 150 × 63 × 168  cm

  hmotnost 58  kg

  nosnost 130  kg

  rozsah nastavení odporu 30–250  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • Reebok One GX50

  orientační cena 400  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [+]

  všestrannost [0]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 50 %

  návod k použití [-]

  sestavení [0]

  nastavení [0]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [-]

  bezpečnost nedostatečně 0 %

  nebezpečí převrácení [--]

  kontrola srdečního tepu [++]

  mechanická bezpečnost [--]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky dobře 62 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 149 × 62 × 168  cm

  hmotnost 50  kg

  nosnost 120  kg

  rozsah nastavení odporu 24–252  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • Skandika Hjemme

  orientační cena 650 euro

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [0]

  všestrannost [0]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 48 %

  návod k použití [0]

  sestavení [0]

  nastavení [0]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [0]

  bezpečnost nedostatečně 10 %

  nebezpečí převrácení [++]

  kontrola srdečního tepu [--]

  mechanická bezpečnost [--]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [++]

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 147 × 64 × 166  cm

  hmotnost 51  kg

  nosnost 150  kg

  rozsah nastavení odporu 10–350  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

 • U.N.O. Fitness CT 70

  orientační cena 845  euro

  celkové hodnocení nedostatečně 0 %

  cvičení dostatečně 20 %

  ergonomie [0]

  plynulost pohybu [+]

  všestrannost [+]

  displej [+]

  měření srdečního tepu: nastavení / přesnost [0] / [+]

  nastavení odporu [--]

  hlučnost [+]

  obsluha uspokojivě 48 %

  návod k použití [0]

  sestavení [0]

  nastavení [-]

  běžné zacházení [0]

  přepravitelnost [+]

  čištění a údržba [0]

  bezpečnost nedostatečně 10 %

  nebezpečí převrácení [++]

  kontrola srdečního tepu [0]

  mechanická bezpečnost [--]

  elektrická bezpečnost [++]

  označení [--]

  nežádoucí látky nedostatečně 0 %

  technické údaje

  max. rozměry: délka × šířka × výška 141 × 62 × 168  cm

  hmotnost 59  kg

  nosnost 150  kg

  rozsah nastavení odporu 10–350  W

  uživatelské rozhraní pro hrudní pás [a]

  nutné externí napájení [a]

Hodnocení je přepočteno na formát používaný dTestem. V případě shodného hodnocení je pořadí podle abecedy. Uvedené ceny odpovídají cenám v rakouských obchodech v době vydání testu (3/2022). Některá hodnocení mohou být limitována. Limitujícím faktorem byly zkoušky bezpečnosti a chemická analýza. Pokud za ně byla známka dostatečná nebo horší, celkové hodnocení nemohlo být vyšší.


Prihlásiť