Ako testujeme prenosné bezdrôtové reproduktory

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • zvuk: 75 %
  • ovládanie: 10 %
  • batéria: 15 %

Skúšky počúvania posudzovali piati experti. Testovali vopred vybranú zostavu zvukových materiálov, ktorú zvolili s ohľadom na preverenie všetkých technických parametrov prístrojov. Aby sme obmedzili únavu, alebo pokles pozornosti testujúcich, nemohlo sa robiť testovanie bez prestávky dlhšie ako hodinu a celkovo mali povolené testovať maximálne štyri hodiny denne.

Zvuk

Počúvanie v základnom nastavení – Skupina expertov prístroje počúva tak, ako sú nastavené z výroby. Hodnotia reprodukciu rôznych frekvencií, detaily, dynamiku, reprodukciu hlasných zvukov (hlučnejších častí obsahu) a celkový dojem.

Počúvanie z alternatívnych zdrojov – Ak reproduktor podporuje aj inú technológiu pripojenia externých zdrojov (napr. wifi), test počúvania opakujeme aj s týmto zdrojom. Testujúci si, okrem vyššie spomenutých hodnotiacich kritérií, všímajú aj rozdiely medzi zdrojmi.

Možnosti prispôsobenia zvuku – Testujúci hodnotia možnosti nastavenia zvuku (napr. ekvalizér, prednastavené režimy, alebo nastavenie basov). Všímajú si, okrem iného aj to, či a ako výrazne sa dá reprodukcia zlepšiť v porovnaní so základným nastavením.

Technické merania – Robíme sériu meraní preverujúcich napríklad hlasitosť (vrátane hlasitosti, pri ktorej nedochádza k citeľnému skresleniu), mieru skreslenia, alebo skutočný frekvenčný rozsah reproduktorov.

Ovládanie

Návod na použitie – Laboratórni pracovníci študujú pribalenú dokumentáciu prístrojov. Hodnotia zjednodušený návod aj kompletný manuál (v papierovej aj elektronickej podobe).

Pripojenie – Trojica expertov skúša, aké zložité je pripojenie a prvé spustenie reproduktorov. Hodnotia , okrem iného, aj rozbalenie alebo označenie konektorov.

Displej – Zaznamenávame, či sa na zariadení nachádza displej, prípadne iná svetelná signalizácia. Všímame si, ako prístroje komunikujú rôzne stavy (napr. zmenu hlasitosti, pripojenie zariadenia, fungovanie bluetooth/wi-fi a pod.).

Rýchlosť spustenia – Laboranti zariadenia s pripojeným zdrojom zvuku zapnú a merajú čas potrebný na spustenie reprodukcie z bezdrôtového zdroja.

Ovládanie – Testujúci si všímajú ovládacie prvky priamo na zariadení. Posudzujú tiež funkcionalitu a prehľadnosť mobilných aplikácií (prirodzene iba pri výrobkoch, ku ktorým je aplikácia dostupná).

Batérie

Pred skúškami všetky výrobky trikrát úplne vybijeme a nabijeme. Meriame výdrž reproduktorov pri prehrávaní z bezdrôtovo pripojeného zdroja, s hlasitosťou nastavenou na 80 dB, zo vzdialenosti jeden meter. Zaznamenávame tiež čas nabíjania. Pokiaľ výrobca s reproduktorom nedodáva nabíjací adaptér, použije sa na nabíjanie dostatočne výkonný adaptér tretej strany.

 

Ochrana súkromia

Pokiaľ je možné zariadenie ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie, nainštalujeme ju. Ak sú obidve verzie aplikácie dostupné, test robíme na telefónoch s iOS aj Androidom a zaznamenávame zistenia z oboch platforiem. Sledujeme, aké čitateľné sú prenášané dáta. Skúmame tiež, či sú dáta odosielané len k výrobcovi alebo aj tretím stranám. Pozornosti neunikne ani používateľský účet – či je potrebné založiť si ho na používanie aplikácie, ako sa zakladá a ako je zabezpečené prihlasovanie.

Prihlásiť