Ako testujeme smart hodinky

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • monitoring aktivít: 25 %
  • smart funkcie: 25 %
  • používateľská prívetivosť: 20 %
  • batéria: 15 %
  • aplikácia: 5 %
  • vlastnosti a výbava: 5 %
  • kvalita spracovania: 5 %

Monitoring aktivít

Meranie presnosti monitorovania srdcovej činnosti sa uskutočňuje podľa niekoľkých scenárov: pri odpočinku, ľahkom cvičení, intenzívnom cvičení aj pri behu a jazde na bicykli. Výstupy porovnávame s referenčným profesionálnym hrudným monitorom srdcového tepu. Ak prvé merania neukazujú vierohodné hodnoty (napríklad ak sme zistili tep vzhľadom na realizovanú činnosť príliš nízky alebo vysoký), meranie opakujeme.

Krokomer patrí k najvyužívanejším funkciám nositeľnej elektroniky. Jeho kvalitu preverujeme pomocou dvoch podskupín skúšok. V prvej z nich ide testujúca osoba najprv na desaťminútovú prechádzku, za ktorou nasleduje rovnako dlhý beh na bežeckom páse a súbor rôznych rutinných činností po piatich minútach. Namerané hodnoty porovnávame so samostatným krokomerom. V nasledujúcej skupine skúšok opakuje meranie pri chôdzi aj pri behu trojica osôb. Všetci ľudia totiž nemajú rovnakú postavu. Je teda žiaduce, aby hodinky merali kroky na každom zápästí rovnako presne.

Kontrolujeme tiež vypočítanú prejdenú vzdialenosť. Testujúci idú na kilometrovú prechádzku pod otvoreným nebom, ktorú striedajú s dvojkilometrovým behom cez les pod otvoreným nebom. Ako referenčné dáta slúžia údaje z Google Maps. Okrem presnosti merania sa sústredíme aj na stálosť nameraných dát.

Test výškomera sa realizuje na troch vopred určených bodoch s rôznou nadmorskou výškou na podrobne zmapovanej trase. S prístrojmi, ktoré dokážu počítať prekonané prevýšenie, sa vydávame na šesťkilometrovú jazdu na bicykli. Vytýčená trasa má prevýšenie 41 metrov.

Skúšame tiež zaznamenávanie GPS údajov. Hodnotíme časové oneskorenie medzi spustením cvičenia a príjmom signálu. Meriame tiež presnosť dát.

Smart funkcie

Parameter telefonovania sa skladá zo série menších skúšok. Zaznamenávame, či vás zariadenie upozorní, ak máte prichádzajúci hovor, či hodinky kopírujú nastavenia na mobile (napr. či vibrujú, ak ste na telefóne vibrácie vypli).

Zisťujeme tiež, či zariadenie umožňuje rozlišovať upozornenia na prichádzajúce hovory z rôznych čísel. Dôkladnej kontrole podrobujeme možnosti prijímania aj uskutočňovania hovoru priamo zo zariadenia. Všímame si rozdiely vo fungovaní pri mobiloch s Androidom a iOS.

Skúšky posielania správ okrem možnosti vytvárania SMS, zohľadňujú aj možnosť prijímania správ, ich zobrazovania, triedenia a podobne. Samozrejmosťou je aj spolupráca so sociálnymi sieťami a chatovacími programami. Hodnotíme tiež, ako hodinky zobrazujú notifikácie z Facebooku, WhatsAppu, Twitteru, alebo Messengeru a aké jednoduché je vládať sociálne siete priamo z prístroja.

Skúška nazvaná ovládanie telefónu jednoducho udáva, do akej miery môžete ovládať svoj smartfón priamo z hodiniek. Kontrolujeme, či a ako sa dá ovládať napríklad fotoaparát.

Niektoré hodinky sa môžu ovládať hlasom. V prípade, že sú vybavené funkciou rozpoznávania hlasu, preverujeme schopnosť hodiniek reagovať na niekoľko jednoduchých pokynov – napr. koľko je hodín, aké bude zajtra počasie, poslať správu Jane, ako sa dostanem do pražskej zoo, alebo kde sa práve nachádzam.

V skúškach hudobných funkcií hodnotíme možnosť ukladania hudby do hodiniek, prenos súborov (z mobilu aj z počítača) a ovládanie hudobného prehrávača v telefóne. Pozornosť venujeme aj možnostiam streamovacích aplikácií Spotify, Apple Music, YouTube Music a Deezer.

V neposlednom rade hodnotíme aj ďalšie smart funkcie, ako sú upozornenia kalendára, práca s emailami, možnosti inštalácie aplikácií, alebo satelitná navigácia priamo v hodinkách.

Požívateľská prívetivosť

Všeobecným použitím sa rozumejú faktory spojené s každodenným nosením. Všímame si pohodlie pri nosení, bežne používané ovládacie prvky, kvalitu spojenia s telefónom a zobrazovanie času. V tejto časti testu hodnotíme aj jednoduchosť použitia nabíjačky.

Použitím pri fitnes rozumieme napríklad čitateľnosť pri fyzickej záťaži, kvalitu motivačných výziev, jednoduchosť sledovania plnenia cieľov. Osobitne hodnotíme aj vhodnosť zariadenia pre používateľov so širokou škálou pohybových aktivít, pre cyklistov a pre bežcov.

Z funkcií spojených so spánkom si všímame predovšetkým monitoring spánku (možnosti, nastavenia a prezentácie dát) a funkciu budíka.

Hodnotíme aj prvé použitie hodiniek. Všímame si jednoduchosť základného nastavenia, spárovanie a synchronizáciu s telefónom. Pozornosti neujdú ani možnosti prispôsobenia. Sledujeme, ako sa dajú upraviť zobrazované dáta, ako je možné spravovať notifikácie a aké ľahké je pridávanie a odstraňovanie aplikácií z hodiniek.

Samostatnému hodnoteniu podlieha používateľské rozhranie. Zaznamenávame štruktúru ponúk, skoky medzi nimi a jednoduchosť voľby jednotlivých položiek.

V neposlednom rade si všímame kvalitu displeja. Hodnotíme rozlíšenie, farby, čitateľnosť pri svetle, v šere, pozorovacie uhly aj funkciu always-on displeja.

Batérie

Pred meraním výdrže batérie zaisťujeme, aby mali všetky výrobky rovnaké podmienky. Na spárované telefóny v priebehu testovania posielame správy a voláme.

Samotný testovací cyklus je rozdelený na tri sekcie – už spomínanú dennú, večernú a nočnú. Denná časť prebieha od desiatej dopoludnia do šiestej večer. V tejto časti všetky hodinky nosia na ruke zamestnanci laboratória. Každý telefón spárovaný s testovaným výrobkom prijme v tom čase tri telefónne hovory a 35 SMS. Správy SMS majú suplovať rôzne druhy interakcie s hodinkami. Všetky hodinky totiž nemusia podporovať všetky druhy interakcií a šírke škály podporovaných funkcií sa venujeme v iných skúškach. Večerná fáza trvá od šiestej do dvanástej. Prístroje v tomto čase vkladáme do laboratórnych „šejkrov“, ktoré hodinky každú hodinu prebúdzajú na desať minút. V noci sa s výrobkami nijako nemanipuluje.

Známka za rýchlosť nabíjania sa odvíja od času, za ktorý sa úplne vybitá batéria dostane na 100 %. Hodnotíme tiež úroveň nabitia po 30 minútach nabíjania. Okrem toho laboratórium sleduje a komentuje ešte ďalšie vlastnosti spojené s nabíjaním, napríklad spracovanie nabíjačky, spôsob nabíjania, upozornenie na nízky stav batérie a podobne. Tieto vedľajšie skúšky však nemajú vplyv na hodnotenie nabíjania.

Aplikácia

Hodnotenie zohľadňuje ovládanie a prispôsobenie aplikácie, jednoduchosť inštalácie a mieru interakcie medzi zariadením a smartfónom. Tieto skúšky prebiehajú samostatne pre operačné systémy Android a iOS.

Vlastnosti a výbava

Hodnotenie výbavy sa skladá z mnohých menších skúšok. Známka za konektivitu zohľadňuje prítomnosť rôznych prvkov na nadviazanie spojenia: GPS, wi-fi, bluetooth, 4G alebo napríklad NFC, ktoré sa dajú využiť pri bezkontaktnom platení. Hodnotíme tiež prítomnosť funkcie nájdenia telefónu.

V hodnotení fitnes funkcií sme zohľadnili okrem základnej výbavy, ako je vstavaná GPS, akcelerometer, výpočet spálených kalórií a možnosť spárovania s externým monitorom srdcového tepu, ešte aj nasledujúcu výbavu: odhad výdaja energie, sledovanie jazdy na bicykli a plávania, monitoring saturácie kyslíkom, manuálne aj automatické spúšťanie cvičení, EKG, detegovanie pádu, motivačné správy a upozornenia.

Kvalita spracovania

Posúdenie kvality použitých materiálov, hodnotenie spracovania a (ne)možnosti vymeniť náramok, skúška odolnosti displeja proti poškriabaniu.

Prihlásiť