Ako testujeme rýchlovarné kanvice

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení.

  • praktické skúšky: 45 %
  • manipulácia: 30 %
  • hlučnosť: 5 %
  • spotr. el. en. v stand-by: 5 %
  • bezpečnosť: 5 %
  • spracovanie: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré hodnotenia sú limitované, a preto celkový výsledok nezodpovedá váženému priemeru. Pozitívny chuťový test a závažné nedostatky v bezpečnosti limitujú celkovú známku.

Praktické skúšky

Pri testovaní sme použili vodu so strednou tvrdosťou 25°F.

Varenie vody – pri varení jedného litra vody sme merali čas od zapnutia po automatické vypnutie, teplotu vody a spotrebu elektrickej energie. Pri skúške s minimálnym množstvom vody bola kanvica naplnená po ryhu označujúcu práve minimálne množstvo vody. Zaznamenávali sme rovnaké ukazovatele, lenže čas potrebný na uvarenie sme prepočítali kvôli porovnateľnosti výsledkov na jeden liter vody. Kanvice totiž nemajú rovnaké minimálne množstvo. Pokiaľ prístroje disponujú možnosťou varenia redukovanej teploty vody (napríklad na účely prípravy zeleného čaju), otestovali sme v rámci skúšky varenia aj tento variant.

Preváranie – merali sme, ako dlho voda v kanvici vrie bez toho, aby naďalej rástla jej teplota.

Účinnosť filtra vodného kameňa – kanvica bola naplnená litrom vody a uvarená, cyklus sa zopakoval dvadsaťkrát; hodnotili sme veľkosť filtra, jeho umiestnenie, jemnosť sieťky, jednoduchosť vybratia a vloženia filtra a nakoniec množstvo zachyteného vodného kameňa.

Manipulácia

Pri skúškach manipulácie sme hodnotili čiastkové vlastnosti a prvky výbavy v oblastiach návod na použitie, plnenie vodou, uchopenie a prenášanie, ovládanie, nalievanie, čistenie a uskladnenie.

Plnenie vodou: otváranie vrchnáka, zreteľnosť množstva vody, možnosť naplniť kanvicu bez otvorenia vrchnáka (cez zobáčik).

Uchopenie a prenášanie: ergonómia rukoväte, pohodlnosť úchopenia, vyváženosť, hmotnosť kanvice s minimálnou náplňou vody a umiestnenie na základňu.

Ovládanie: prehľadnosť a spracovanie ovládacích prvkov, svetelná indikácia o stave kanvice.

Nalievanie: tesnosť vrchnáka, odkvapkávanie, rozdiel v nalievaní vody z kanvice naplnenej na minimum a maximum, jednoduchosť vyprázdnenia kanvice a riziko popálenia ruky parou pri nalievaní.

Čistenie: ednoduchosť čistenia povrchu aj vnútra kanvice, náchylnosť na tvorbu odtlačkov prstov, nenáročná manipulácia s filtrom vodného kameňa a veľkosť hrdla kanvice.

Uskladnenie: možnosť uloženia kábla, hmotnosť a kompaktnosť kanvice.

Hlučnosť

Hlučnosť kanvíc sme posudzovali objektívnou metódou, teda pomocou prístroja umiestneného pol metra pred zapnutou kanvicou, aj subjektívne, keď hladinu hluku hodnotili traja experti.

Spotreba elektrickej energie

V rámci tejto skúšky sme hodnotili iba spotrebu v režime stand-by, teda keď je prístroj zapojený do zástrčky, ale nie je v prevádzke. Spotrebu v prevádzke sme zohľadnili pri skúške varenia litra vody.

Bezpečnosť

Všetky kanvice prešli bežným testom elektrickej bezpečnosti. Pri hodnotení teplotnej bezpečnosti sme postupovali podľa normy ČSN EN 13732-1.

Ďalšie bezpečnostné testy: zapnutie kanvice s otvoreným vrchnákom, zapnutie prázdnej kanvice a naplnenie kanvice na 120 percent.

Nežiaduca chuť a pachuť vody

Prevarenú vodu zo všetkých kanvíc sme preverili v laboratóriu chuťovým testom. Ochutnávka sa robila tzv. trojuholníkovou metódou, keď každý člen tímu dostal vždy tri kalíšky s uvarenou vodou a mal rozpoznať, ktorý sa od ostatných líšil. Vzorky obsahovali vodu uvarenú v testovanej kanvici a vodu uvarenú v skle. Pri teste sme použili destilovanú vodu a pred ochutnávkou bola každá kanvica niekoľkokrát prevarená. Pri ochutnávke sme nehodnotili, či je konkrétna vzorka vody dobrá alebo zlá, ale či sa od ostatných líši.

Prihlásiť