Šetriť energiami musia aj domácnosti s príspevkom na bývanie

Obsah aprílového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah aprílového dTestu

Sdílejte

Vydané: 3.11.2022   

V súvislosti s vysokými cenami elektriny a plynu uvažujú spotrebitelia o príspevku na bývanie ako o najvhodnejšej cielenej sociálnej dávke. V mnohých prípadoch to tak je, preto sú úrady práce zahltené žiadosťami o tento príspevok. Sociálna sieť však nemôže zachytiť všetkých, ktorí to potrebujú, a preto nastávajú situácie, keď náklady na energie prevyšujú príjmy aj s príspevkom na bývanie. Ide najmä o jednočlenné domácnosti žijúce vo vlastnom dome. Také domácnosti musia nájsť spôsoby zníženia spotreby energií a súčasne musia požiadať dodávateľa o zníženie zálohy.

Náklady na energie zvýšili niektoré domáce rozpočty tak, že spotrebitelia sú nútení uvažovať o dávkach sociálnej podpory, bez ktorých sa doposiaľ dokázali zaobísť. Z dávok štátnej sociálnej podpory je v situácii vysokých nákladov na energie k dispozícii jediná dávka - príspevok na bývanie.

Príspevok na bývanie je určený na náklady bývania rodinám a jednotlivcom s nízkymi príjmami. Nárok na príspevok na bývanie má vlastník bytu, alebo osoba, ktorá byt používa na základe služobnosti (vecného bremena), alebo nájomcu a podnájomcu celého bytu, ak 30 % (v Prahe 35 %) príjmov rodiny nestačí na pokrytie nákladov na bývanie a zároveň týchto 30 % príjmov rodiny (v Prahe 35 %) je nižších ako príslušné normatívne náklady stanovené zákonom. Na výpočet príspevku na bývanie sa ako náklady použijú buď normatívne náklady, alebo priemer skutočne uhradených nákladov za rozhodné obdobie. Normatívne náklady na bývanie sa použijú na výpočet výšky príspevku na bývanie vtedy, keď sú nižšie ako skutočné náklady. Skutočné náklady na bývanie sa použijú na výpočet výšky príspevku na bývanie vtedy, keď sú nižšie ako normatívne náklady.

Pri normatívnych nákladoch sa zastavíme. Platí totiž, že diabol sa môže skrývať v detailoch. Ak bude jednočlenná domácnosť obývajúca malý nezateplený domček na vidieku platiť zálohy a nie energie vypočítané podľa spotreby v minulom období, budú jej náklady obvykle vysoko nad normatívnymi nákladmi na bývanie. Taká domácnosť je typicky tvorená dôchodcom, ale môže to byť aj ktokoľvek iný s nízkym príjmom.

Ak sa zamyslíme nad situáciou jednočlennej domácnosti, ktorej skončila fixácia energií a ktorá za tieto energie musí platiť ceny podľa cenníkov dodávateľov energií z jesene roku 2022, tak je jasné, že normatívne náklady na bývanie pri takejto domácnosti nemusia dosahovať ani dve tretiny skutočných nákladov. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a normatívnymi nákladmi tak obvykle nepokryje príspevok na bývanie. Spotrebitelia by mali vedieť, že príspevok na bývanie nemusí vyriešiť ich situáciu. Domácnosti aj so zastropovanými cenami energiami, sa musia snažiť spotrebu energií znížiť a musia sa následne pokúsiť dohodnúť s dodávateľmi energií na znížení záloh.


Prihlásiť