Ako testujeme nealkoholické ochutené pivá

Poradie výrobkov sme určili na základe zisteného množstva alkoholu a cukru vo výrobku. Zohľadnili sme aj deklarované údaje o zložení.

Obsah alkoholu sa stanovili pyknometricky

Obsah cukrov sa zisťoval pomocou kapalinovej chromatografie s refraktometrickou detekciou.

Horkosť nápojov sa určoval pomocou spektroskopie a vyjadrili v medzinárodných jednotkách horkosti IBU.

Pri hodnotení informácií na obale sme porovnávali zistené a deklarované hodnoty obsahu alkoholu a cukru. V informáciách o zložení sme sledovali podiel ovocnej zložky vo výrobku a deklarované použitie vybraných prídavných látok.

Prihlásiť