Ako testujeme autosedačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • ochrana dieťaťa: 50 %
  • ovládanie: 40 %
  • ergonómia: 10 %

Ochrana dieťaťa

Nárazové skúšky čiastočne vychádzajú z dát zistených pri skutočných dopravných nehodách aj pri simuláciách v rámci crashtestov Euro NCAP. Testovací program sa inšpiruje platnými normami UN R44 a R129. V mnohých ohľadoch sú však naše testy výrazne prísnejšie, aby lepšie odrážali bezpečnostné nároky a technologickú úroveň súčasnosti.

Pri nárazových skúškach laboratórium pomocou špeciálnych testovacích figurín (patriacich do moderného radu Q) meria horizontálny posun a akceleráciu hlavy. Na základe pôsobiacich síl vypočítava riziko jej poranenia. Merajú sa aj sily v oblasti hrudníka, panvy, brucha a krku (triaxiálne meranie).

Pri takmer všetkých sedačkách je nutné urobiť niekoľko nárazových skúšok (každá skúška sa musí uskutočniť s novým výrobkom). Pri každej sedačke totiž urobíme toľko testov, koľko možných spôsobov inštalácia umožňuje. Tomu zodpovedá aj výber figurín. Skúša sa napríklad pozícia v smere aj proti smeru jazdy, rôzne polohy chrbtovej opierky, alebo upevnenie sedačky bezpečnostným pásom vozidla, alebo isofixom. Pri rastúcich autosedačkách používame testovacie figuríny podľa jednotlivých hmotnostných skupín, pre ktoré sú určené.

Známky uvedené v tabuľke zodpovedajú najhoršiemu nameranému výsledku. Napríklad, ak sedačka vo väčšine použiteľných variantov dopadla dobre, no v jednom bola len uspokojivá, čiastková známka za bezpečnosť bude tiež iba uspokojivá.

Skúška čelného nárazu prebieha v rýchlosti 64 km/h so špeciálne upravenou karosériou automobilu (päťdverový Volkswagen Polo 6. generácie). Skúška bočného nárazu sa robí pri rýchlosti 27 km/h, keď sa sedačka umiestni na lavicu, ktorá vráža do prekážky simulujúcej dvere automobilu. Poloha lavice a dverí je nastavená tak, aby zvierali uhol 80°, ktorý lepšie simuluje smer nárazu pri nehode, keď sú väčšinou obidve autá v pohybe.

Experti hodnotia aj stabilitu sedačky na sedadle vozidla a vedenie pásu na upevnenie sedačky pri praktických skúškach inštalácie v štyroch rôznych vozidlách (Citroën Berlingo, Opel Adam, Ford Fiesta, Volkswagen T-Cross).

Ovládanie

Traja odborníci a traja laici posudzujú návod na používanie. Všímajú si predovšetkým úplnosť obsahu a zrozumiteľnosť. Nevynechávajú ani značenie na samotných výrobkoch. Hodnotiaci sa, okrem iného, zameriavajú na povinné varovné nápisy a piktogramy aj na ich viditeľné umiestnenie.

K najdôležitejším častiam skúšok ovládania patrí kontrolovanie rizika chybnej inštalácie. Nesprávne upevnený detský záchytný systém totiž znižuje ochranu dieťaťa v prípade nehody a zvyšuje tak nebezpečenstvo úrazu. Z tohto dôvodu hodnotíme jednoduchosť inštalácie a počet krokov potrebných na jej upevnenie. Pri inštalácii aj vyberaní sedačky zohľadňujeme, vo väčšej miere ako v minulosti, aj hmotnosť zádržného systému.

Jednoduchosť pripútania dieťaťa a prispôsobenie sedačky jeho vzrastu skúšame so skutočnými deťmi, nielen s figurínami. Vybrané deti zodpovedajú priemernému vzrastu daného veku. Pripútavanie a nastavovanie sedačky podľa vzrastu dieťaťa sa testuje opäť na vyššie spomínaných štyroch vozidlách.

V rámci hodnotenia údržby a čistenia odborníci posudzujú zrozumiteľnosť symbolov odporúčanej údržby (vrátane informácie o materiálovom zložení), snímanie poťahu, vlastnú údržbu, pevnosť švíkov a opätovné navlečenie poťahu na konštrukciu sedačky.

Ergonómia

V testoch dbáme aj na komfort dieťaťa. Odborníci na ergonómiu posudzujú pohodlnosť pri sedení, vhodnosť uhlov opierok, dostatok vnútorného priestoru na nohy, ruky a ramená či chrbát, oporu nôh, odvetrávanie, čalúnenie a výhľad dieťaťa zo sedačky. Sledujeme aj to, koľko priestoru v aute sedačka zaberá.

Nežiaduce látky

Komponenty autosedačiek, ktoré môžu prísť do styku s dieťaťom (predovšetkým poťahy), sa testujú na prítomnosť toxických chemických látok. Do zoznamu sledovaných chemikálií patria polycyklické aromatické uhľovodíky, ftaláty, spomaľovače horenia, fenoly, organocínové zlúčeniny, ťažké kovy aj formaldehyd. Limity obsahu konkrétnych látok (niektorých ftalátov, spomaľovačov horenia, organocínových zlúčenín alebo fenolov) vychádzajú napríklad zo známeho nemeckého štandardu Öko Tex č. 100.

Limity pre formaldehyd zodpovedajú smernici ISO 14184-1. Polycyklické aromatické uhľovodíky hodnotíme podľa dokumentu AfPS GS 2014:01 PAK.

Prihlásiť