Potraviny a jejich obaly

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2020 Obsah dubnového dTestu

Publikované v časopise 2/2010

Pokud by měly mít látky přítomné v obalech potravin a jejich „prolnutí“ do samotných výrobků takový vliv, jak se tu či onde v médiích píše, lidstvo by patrně dlouho nepřežilo. Druhotná kontaminace potravin z jejich obalů ale prakticky nehrozí.

Kontrola téměř vylučuje rizika

„Současný systém bezpečnosti potravin a požadavky na zdravotní nezávadnost jejich obalů jsou takové, že pokud nakupujeme výrobky od korektního výrobce, který se například nebojí na obalu uvést svou adresu, není se třeba něčeho bát,“ konstatuje Jaroslav Dobiáš z fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Rizika mikrobiální kontaminace potravin vznikají podle jeho slov v řádově mnohonásobném počtu úplně jinde, například při výrobě potravin, při jejich nesprávném skladování nebo třeba při používání nevhodného či nekvalitního nádobí.


Prihlásiť