Ako testujeme televízory

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkové hodnotenie.

  • obraz: 45 %
  • zvuk: 25 %
  • ovládanie: 10 %
  • smart TV: 10 %
  • spotreba el. energie: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Poznámka

V roku 2022 sme prešli na novú verziu testovacieho programu. Výsledky modelov publikované predtým, sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa preto môže od pôvodnej publikácie v niektorých ohľadoch trochu líšiť.

Obraz

Experti hodnotia kvalitu obrazu z rôznych zdrojov pri sledovaní vybraných scén (filmových, štúdiových aj vonkajších záberov). Zvlášť hodnotíme obraz v štandardnom a vysokom rozlíšení z digitálnych tunerov DVB-T/C/S. Nezabúdame ani na novší tuner DVB-T2. Posudzujeme obraz zo signálu vo vysokom rozlíšení z HDMI zdroja a tiež signál v Ultra HD, vrátane HDR funkcie.

Vizuálne skúšky sa robia pri optimálnom nastavení obrazu: východiskovým bodom tohto nastavenia je optimálny jas a kontrast zistený pri laboratórnych meraniach, cieľom je dosiahnutie čo najprirodzenejšej reprodukcie farieb. Osvetlenie miestnosti je konštantné a zodpovedá bežnej tienenej obývacej izbe.

Hodnotíme pozorovacie uhly (meranie poklesu kontrastu a veľkosti farebnej odchýlky v závislosti od uhla pohľadu) a vlastnosti obrazovky v prítomnosti zdrojov jasného svetla.

Známka udelená za plynulosť rýchlych scén zodpovedá optimálnemu nastaveniu funkcie na zlepšenie plynulosti (ak je zabudovaná), teda takému, ktoré dovedie k najlepšiemu pomeru medzi plynulosťou a prítomnosťou obrazových chýb (digitálnych artefaktov).

Rovnomernosť podsvietenia sa posudzuje meraním uniformity svietivosti čierneho a bieleho obrazu a zistením rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami obrazovky. Okrem vyššie spomínaného zisťujú v laboratóriu aj úroveň maximálneho jasu.

Zvuk

Meranie hlasitosti reproduktorov a hodnotenie kvality reprodukcie pri počúvaní klasickej a populárnej hudby a televíznej drámy (scény obsahujúce dialógy a hudbu v pozadí).

Ovládanie

Hodnotenie jednoduchosti inštalácie a nastavenia (návod na použitie, ladenie kanálov a ich ukladanie a triedenie, nastavenie obrazu, prehľadnosť, ovládanie a rýchlosť pohybu v menu) a bežného používania (ovládanie a čas odozvy pri zapínaní, prepínaní kanálov a zmene hlasitosti). Okrem rozvrhnutia a funkčnosti diaľkového ovládania hodnotíme aj ovládanie priamo na prístroji. Hodnotíme tiež používanie teletextu, programového sprievodcu a funkcií nahrávania a časového posunu.

Multimediálny prehrávač

Posúdenie kvality zobrazenia fotografií z USB zdroja a ovládanie prehliadača. Hodnotíme kompatibilitu zabudovaného prehrávača videa s najčastejšími formátmi videa, teda so súbormi získanými z internetu a zhotovenými kvalitnými modernými videokamerami, fotoaparátmi a inteligentnými telefónmi. Nakoniec posudzujeme jednoduchosť a možnosti pripojenia na domácu počítačovú sieť.

Smart TV

Čím ďalej tým viac televízorov disponuje pripojením na internet. To umožňuje používať množstvo aplikácií aj internetový prehliadač. V teste hodnotíme rozvrhnutie a ovládanie smart menu či použiteľnosť obchodu s aplikáciami. Posudzujeme jednoduchosť a rýchlosť ovládania internetového prehliadača v porovnaní so smartfónom či tabletom, s najvhodnejším pribaleným diaľkovým ovládačom.

Spotreba elektrickej energie

Spotrebu elektrickej energie meriame v priebehu prevádzky v predvolenom a optimálnom nastavení obrazu a v režime stand-by. Hodnotíme energetickú účinnosť televízora, teda okrem absolútnej spotreby energie berieme do úvahy, okrem iného, veľkosť obrazovky.

Prihlásiť