Ako testujeme kočíky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • praktické skúšky: 75 %
  • ergonómia: 15 %
  • nákupný košík: 10 %

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované výsledkom skúšky odolnosti, bezpečnosti a detekciou nežiaducich látok.

Poznámka redakcie: V spolupráci s expertmi sme pri testovaní bezpečnosti postupovali podľa aktuálne platnej normy ČSN EN 1888-1, ktorá nahrádza predchádzajúcu verziu z novembra 2012, podľa ktorej sme sa riadili v našich minulých testoch. V závislosti od tejto zmeny došlo k drobným úpravám v testovacom programe. Z toho dôvodu nie sú výsledky publikované v minulosti úplne porovnateľné s tými aktuálnymi.

Praktické skúšky

Na tomto súbore skúšok sa podieľalo šesť dobrovoľníkov z radov rodičov (päť žien a jeden muž) s deťmi a traja laboratórni experti. V tejto zostave postupne vyskúšali a posudzovali napríklad to, ako si kočíky poradia s jazdou cez obrubníky alebo ako sa s nimi manévruje okolo prekážok a v stiesnenom priestore. Sledovali a rozdávali body aj za to, ako dokážu jazdiť po chodníku, po nerovnom povrchu, ťažšom teréne, piesku, štrku a stromovej kôre na mulčovanie. V priebehu skúšobných jázd zároveň zisťovali, ako fungujú brzdy, či sa dá ľahko sklápať strieška a nakoľko im vyhovuje materiál alebo výška rukoväti. Do testu sa zapojili aj deti − tie sme pri praktických testoch do kočíka pokusne posadili a podľa ich veľkosti sme nastavili popruhy zádržného systému alebo opierku nôh a chrbta.

Experti mali ešte navyše za úlohu posúdiť, ako ľahko sa dá kočík prepraviť v mestskej hromadnej doprave alebo v kufri auta (vzorovým vozidlom bol na tieto účely Ford Focus). Na záver zisťovali, či sa dá textilný poťah prať v práčke a koľko úsilia musíte vynaložiť na jeho odstránenie a opätovné nasadenie.

Ergonómia

V tejto skúške sme sa zamerali na pohodlie malých pasažierov a podieľalo sa na nej šesť dobrovoľníkov z radov rodičov (päť žien a jeden muž) s deťmi a traja laboratórni experti. Prví spomenutí udeľovali známku podľa toho, ako sa ich dieťa v kočíku cíti. Odborníci ešte navyše zohľadnili ergonomické vyhotovenie sedačiek.

V laboratóriu skúmali napríklad nastaviteľný uhol sklopenia aj výšku chrbtovej opierky, rozmery sedačky, vzdialenosť sedačky od opierky, nôh alebo nastavovanie popruhov zádržného systému. To všetko vyhodnocovali u detí mladších ako šesť mesiacov, osobitne u ročných, dvoj- aj trojročných. Vždy pri tom vychádzali z informácií od výrobcu, pre aké staré deti je kočík vhodný.

Nákupný košík

Aj tentoraz sa na konečnej známke podpísalo hodnotenie oboch skupín hodnotiteľov (rodičov s deťmi aj expertov). Spoločne posudzovali, nakoľko je košík kočíka prístupný aj pri sklopení chrbtovej opierky alebo či je dostatočne veľký aj hlboký a veci z neho nevypadávajú. Body sme v tejto skúške rozdávali aj podľa nosnosti uvedenej výrobcom. Pre istotu sme si to overili a každý košík v súlade s maximálnou záťažou naplnili bežnými položkami nákupu − balenie pracieho prášku, fľaša vody, škatuľka sušienok alebo balík plienok.

Bezpečnosť

Pri testovaní postupovala trojica expertov v súlade s aktuálne platnou normou ČSN EN 1888-1 a kontrolovala, či dieťaťu v kočíku nehrozí riziko poranenia. Odborníci pátrali po rôznych zdrojoch, ako napríklad ostré rohy a zakončenia, malé otvory, v ktorých sa môžu detské prsty porezať alebo v nich uviaznuť. Vyskúšali aj to, ako v praxi fungujú brzdy a popruhy zádržného systému. Zaujímalo ich, či sú všetky rozmery vnútorného priestoru v súlade s normou a dieťa nemôže v niektorej časti kočíka uviaznuť. V neposlednom rade všetky modely podrobili skúške stability a konštrukčnej odolnosti (rukoväti, sedačky, kolesá).

Odolnosť

Skúška prebiehala v laboratóriu − na hodnotení sa podieľali traja experti, ktorí po dokončení všetkých testov opísaných vyššie kontrolovali konečný stav kočíkov. Hodnotili, či sú aj po testovaní plne funkčné a nepoškodené.

Nežiaduce látky

Pri tejto skúške odborníci v laboratóriu najprv odobrali 10 g vzorku z poťahu sedadla, striešky, popruhov aj peny z rukoväti. Následne ich podrobili chemickej analýze, v ktorej pátrali po štyroch skupinách nežiaducich látok: polycyklických aromatických uhľovodíkoch (PAH), ftalátoch, spomaľovačoch horenia a chlórovaných parafínoch.

Poznámka redakcie: Chceme dodať, že aj výrobky so zníženým hodnotením za nežiaduce látky nemusia byť zdraviu alebo dokonca životu vyložene nebezpečné. Zastávame však názor, že pokiaľ nie sú chemické zložky v daných výrobkoch nevyhnutné, nemajú v nich čo robiť. Deti aj dospelí sú navyše vystavovaní vplyvu mnohých rizikových chemikálií z ovzdušia alebo stravy. Pretože sa kočík zaraďuje medzi vybavenie na dennodenné používanie, považujeme za dôležité, aby sme pri kontakte s ním nevystavovali organizmus ďalšej záťaži.

Prihlásiť