Zvyky spotrebiteľov pri používaní sušičiek

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah februárového dTestu

Publikované v časopise 9/2022

Zaujímali nás vaše preferencie pri používaní alebo zaobstarávaní sušičiek, a preto sme spolu s našimi zahraničnými partnermi usporiadali malý prieskum. Rovnaký dotazník, ktorý sme nedávno rozoslali našim čitateľom, vypĺňali aj priaznivci spotrebiteľských organizácií z Belgicka, Dánska, Holandska, Talianska, Portugalska, Slovinska, Španielska aj Veľkej Británie. Zúčastnení spotrebitelia síce netvoria reprezentatívnu vzorku populácie, napriek tomu sú zhromaždené dáta zaujímavé.

V celej Európe bolo oslovených asi deväť a pol tisíc respondentov, ktorí sa vyjadrovali k najrôznejším témam, ktoré súvisia so sušičkami a ich používaním. Pýtali sme sa napríklad na to, kde majú sušičku umiestnenú, ako často ju používajú, ktorý program najčastejšie volia, alebo ako často čistia filtre. V prípade ľudí, ktorí sušičku nevlastnia, nás zaujímali dôvody, prečo to tak je. Z odpovedí okrem iného vyplynulo, že:

  • Sušičku majú oslovení spotrebitelia najčastejšie (45%) umiestnenú v práčovni, komore alebo technickej miestnosti. 23 % respondentov ju má v garáži, pivnici alebo inom skladovacom priestore, 16 % v kúpeľni, 10 % v kuchyni a 5 % v inej miestnosti. Odpovede českých respondentov sa však od celkových výsledkov trochu líšia – u našich čitateľov nájdeme sušičku najčastejšie v kúpeľni (44 % odpovedí).
  • Čo sa týka frekvencie používania sušičiek, závisí od ročného obdobia. Zatiaľ čo v – zime ju respondenti zapínajú v priemere zapínajú 4,3 krát týždenne, na jar aj na jeseň 3,6  krát a v lete len 2,8 krát. Dôvodom môže byť fakt, že sa v letných mesiacoch suší bielizeň častejšie vonku.
  • V popularite sušiacich programov jednoznačne víťazí ten na bavlnenú bielizeň (49 %), nasledovaný kombinovaným programom (35 %), ekoprogramom (10 %) a programom na syntetiku (7 %).
  • Na otázku, ako často čistia v sušičke filtre, odpovedalo 28 % opýtaných každý týždeň, 18 % každý mesiac, 15 % sa čisteniu venuje každé dva až štyri mesiace. Raz za dva týždne filtre vyčistí 10 % opýtaných, raz za rok 5 % a menej ako raz ročne 2 %. Dve percentá ľudí zhodne uviedlo, že nečistia sušičku nikdy, ďalšie 2 %, že nevedia, ako často. 8 % ľudí uviedlo, že ich sušička má samočistiacu funkciu a manuálne sa čistiť nemusí.
  • Medzi ľuďmi, ktorí sušičku nemajú, bola najčastejšie uvádzaným dôvodom preferencia sušiť oblečenie na sušiaku alebo šnúre (33 %), nasledoval názor, že by sušičku veľmi nevyužívali (17 %). K ďalším dôvodom patrili nedostatok miesta (13 %), prílišná spotreba energie (12 %) a šetrenie životného prostredia (11 %). Finančnú náročnosť ako dôvod na nekúpenie sušičky uvádzali len 3 % opýtaných.


 


Prihlásiť