Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • funkcie a spoľahlivosť: 30 %
  • ovládanie: 20 %
  • všestrannosť: 20 %
  • elektrická bezpečnosť: 30 %
  • ochrana pred odcudzením: 0 %

Funkcia a spoľahlivosť

Každá nabíjacia stanica dostala za úlohu čo najrýchlejšie plne dobiť batérie piatich elektrovozidiel. Kolegovia vyberali autá s jedno, dvoj, aj trojfázovým nabíjaním (3,6, 7,2, 11 a 22 kW). Merali spotrebu nabíjacej stanice v režime stand-by a zisťovali správanie zariadenia v prípade výpadku prúdu.

Ovládanie

Odborníci hodnotili vybavenie, s ktorým sa stanice dodávajú. Študovali tiež návod na použitie a hodnotili bežné každodenné použitie wallboxov – napríklad aké ľahké je zapnutie obmedzenia prístupu k stanici a následne jej odblokovanie. Známkovali tiež zrozumiteľnosť zobrazovaných upozornení a jednoduchosť nastavenia.

Ďalšie hodnotenie dostali stanice za jednoduchosť montáže a uvedenie do prevádzky. Nezabúdali ani na funkcionalitu a používateľskú prívetivosť mobilných aplikácií.

Vybavenosť

Pod parametrom vybavenosť vyhodnotili kolegovia poznámky o používateľskom rozhraní, displejoch, elektromeroch a obmedzení prístupu pre neautorizovaných používateľov. Zisťovali spôsob, akým sa dá regulovať celkový výkon nabíjačky. Sledovali možnosti zapojenia do siete a jednoduchosť komunikácie s wallboxom na diaľku.

Elektrická bezpečnosť

Skúsený elektrikár skontroloval výrobný štítok, celkovú elektrickú bezpečnosť, aj bezpečnostné vybavenie (napr. istič zvyškového prúdu).

Ochrana dát

Kolegovia kontrolovali správanie aplikácií pre Android a iOS pri odosielaní dát. Zisťovali, či a do akej miery odosielajú aplikácie na server používateľské dáta, informácie o zariadení, aj štatistiky využitia. Pripojenie na internet bolo nadviazané cez transparentný proxy server. Zisťovali aj celkový dátový prenos. V prípade potreby dešifrovali protokol TLS.

Prihlásiť