Ako testujeme vysokotlakové čističe

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • čistenie: 30 %
  • rýchlosť čistenia: 20 %
  • manipulácia: 30 %
  • hlučnosť: 15 %
  • spotreba vody: 5 %

Čistenie

Testy čistiacich schopností vysokotlakových čističov robí dvojica odborníkov. Ak sa na výslednej známke nezhodnú, privolá sa tretí hodnotiteľ. Čistí sa pomocou štandardnej dýzy a pokiaľ je prístroj vybavený aj čističom určeným na terasy a autá, vyskúšame aj tie.

V priebehu skúšok čistenia sa nepoužívajú (s výnimkou umývania auta) žiadne chemické prostriedky. Skúšky sa vždy robia pri porovnateľných poveternostných podmienkach.

Zámerom testu je zistiť, či prístroj zvládne vytýčenú plochu zbaviť nečistôt kvalitne a v prijateľnom čase. Vzdialenosť dýzy od špinavého povrchu by sa mala pohybovať medzi 30 až 50 cm. Laboratórni pracovníci sa snažia plochy vyčistiť čo najdokonalejšie, maximálne za päť minút. Známkuje sa tak samotná výsledná čistota sledovaného miesta, ako aj prípadné poškodenie, alebo narušenie spojov, škárových výplní a pod.

Čistí sa niekoľko typov plôch, vždy s obsahom jeden meter štvorcový – betónová dlažba (napr. zámková; okrem hliny nechávame čistič odstrániť aj rastlinstvo v škárach), veľké dlažobné kocky (ktoré by mohli byť prílišným tlakom poškodené), betónový chodník (s hlinou a lišajníkmi, medzi platňami je machový a burinový porast) aj platne z mäkkého dreva (pokryté rôznymi typmi špiny aj lišajníkmi). Skúška umývania auta je trochu odlišná. Používa sa čistiaci prostriedok a samostatne sa hodnotí umytie karosérie, okien a kolies. Karoséria sa pokrýva zmesou zaschnutého blata a mŕtvych múch, na kolesá sa nanáša vrstva brzdového prachu. Od posledného umývania auta musel uplynúť minimálne týždeň. Voľba detergentu (prípadne kefy) sa robí podľa odporúčaní výrobcov.

Rýchlosť čistenia

Cieľom je zistiť, aký veľký povrch dokáže prístroj vyčistiť za minútu. Na účely testovania sa volí betónový povrch so šírkou jeden meter, ktorý je znečistený takisto ako betón používaný v skúške kvality čistenia. Dýzou alebo čističom terás sa pohybuje konštantnou rýchlosťou a v rovnakej výške. Používajú sa jednoduché pohyby vľavo – vpravo, hore – dole. Následne sa zaznamenáva, akú veľkú plochu bola vapka schopná vyčistiť a či za sebou nenechala zašpinené miesta.

Ovládanie

Pracovníci laboratória skúšali vapky zostaviť (podľa návodu) a pripraviť na použitie. Hodnotili pohodlnosť skladovania, ovládania a používania – zvláštnu pozornosť venovali práci s vysokotlakovými dýzami a čističom terás. Pri skúške kvality umývania auta si všímali aj jednoduchosť ovládania. Známkovali aj jednoduchosť aplikovania čistiaceho prostriedku. Vo všetkých čiastkových skúškach brali do úvahy aj možnosť použitia staršími alebo slabšími osobami.

Hlučnosť

Jednu známku udeľujeme za objektívne meranie zo vzdialenosti jeden meter od prístroja, o druhej známke rozhodujú subjektívne hodnotitelia. Celkové hodnotenie za hlučnosť podmieňuje práve subjektívne hodnotenie, odmeraná hlučnosť má skôr informatívnu funkciu.

Spotreba vody

Meriame objem spotrebovanej vody (v litroch za minútu) pri čistení betónovej dlažby.

Prihlásiť