Plyn 2022: Letmý záblesk naděje?

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah júnového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 8/2022

Po dlouhém období nepříznivých zpráv ohledně nedostatečného množství a rostoucích cen zemního plynu přišla v souvislosti s ním konečně dobrá zpráva. Evropský parlament začátkem července schválil únorový návrh Evropské komise o zařazení plynu (a zároveň také jádra) mezi čisté zdroje energie. Jedná se sice o zařazení dočasné, nicméně v praxi velice podstatné. Toto rozhodnutí na evropské úrovni totiž nejen že oddálí připravované ukončení provozu některých plynových topných zařízení, ale také má především přesvědčit investory, že se do tohoto typu energie vyplatí vkládat finance.

Otázka akceptovatelnosti plynu coby „zelené energie“ je tak po vleklých bojích nesmiřitelných zájmových skupin alespoň na nějaký čas vyřešena a evropské země se tak mohou soustředit na to, odkud tuto cennou komoditu nově získávat. Nová teritoria se rozhodně nehledají snadno, snad se ale blýská na lepší časy i v tomto ohledu. Výsledky posledních jednání Evropské unie přinášejí relativní naději ze zemí jihozápadní Asie, neboť mezi nezanedbatelná naleziště zemního plynu se řadí pobřežní státy Kaspického moře. Stanou se tak záchranou evropských dodávek Ázerbájdžán, Írán nebo Turkmenistán?

„Sesterská“ modrá energie

Na odpověď o potenciálních zmíněných protistranách obchodní spolupráce je ještě příliš brzo. Právě obtížná získatelnost (ve smyslu přírodou daných lokalit i následné logistiky) je největší nevýhodou zemního plynu. Na rozdíl od elektrické energie se totiž plyn nevyrábí, ale těží. A to hluboko pod zemským povrchem nebo mořským dnem, kde jsou jeho ložiska pomocí vrtných souprav navrtána a posléze vytěžena. Surovina pak dále putuje do závodů zpracovatelského průmyslu, kde je následně upravována pro účely užití ve firmách či domácnostech.

Při dalším porovnání s elektrickou energií bychom však našli již spíše podobnosti. Plyn je, stejně jako elektřina, komoditou obchodovanou na energetické burze. V tomto specifickém prostředí virtuálního tržiště se i v případě zemního plynu vždy obchoduje určitý objem megawatthodin, a to mezi výrobci energií a jejich nákupčími, kteří se v další fázi obchodního počínání přesouvají do role vašich potenciálních dodavatelů. Kromě těchto burzovních „začátků“ spojuje plyn s elektřinou také například totožná legislativa, stejný dozorový orgán, stejná pravidla pro vyvázání se z již uzavřených smluv a v poslední době také strmý růst jejich velkoobchodních i maloobchodních cen.

V ceně se ukrývá...

Dalším parametrem, vykazujícím značnou příbuznost mezi elektřinou a plynem, je proces cenotvorby. Čím jsou si cenové metodiky u obou typů energií tak podobné? Především tím, že souhrnná cena za dodávky plynu se (stejně jako u elektřiny) taktéž skládá z regulované a neregulované složky. Regulovanou část ceny každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a jím stanovené ceny jsou pro daný kalendářní rok pevné a neměnné pro všechny dodavatele na trhu. Naopak druhá zmíněná, neregulovaná složka ceny je určována samotnými obchodníky, a její výše tedy závisí na jejich zvolené obchodní strategii.

Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku ovšem pomyslné cenové „puzzle“ rozhodně nekončí. Jak jste si určitě již někdy všimli na obdržených fakturách, obě zmíněné části se dělí na další dílčí položky. S kterými pojmy se můžete povětšinou setkat na svém vyúčtování, respektive co všechno je zahrnuto v konečné ceně plynu? Výsledná částka za dodávky této komodity se skládá z následujících položek:

Regulovaná složka:

  •  Cena za přepravu plynu
  •  Cena za distribuci plynu
  •  Cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE)

Neregulovaná složka(její struktura se může lišit podle konkrétního dodavatele):

  •  Cena za komoditu– je účtována v Kč/kWh nebo Kč/MWh a představuje variabilní část této cenové složky. Promítá se do ní jak cena, za niž obchodník komoditu nakupuje, tak množství plynu odebraného zákazníkem.
  •  Stálý měsíční plat(případně platba za rezervovanou kapacitu) – tvoří fixní část ceny bez ohledu na to, zda domácnost plyn odebírá či nikoliv. Tato položka je spojená s administrativní činností, jež je nutná k obsluze odběrných míst. Bývá vyjádřena pevnou částkou, kterou odběratelé každý měsíc zaplatí (tedy v Kč za odběrné místo a měsíc).

Daně

  •  DPH, případně daň ze zemního plynu (není-li subjekt od ní osvobozen)

Pro úplnost ještě zbývá doplnit, že zatímco u elektřiny tvoří regulovaná složka ceny více než polovinu z výsledné ceny za energii, u plynu představuje menší (přibližně pouze třetinovou) část výsledné částky za dodávky energie.

Kolik by to mělo stát?

Co jsme nyní ve výčtu položek konečné ceny za dodávky plynu nezmínili, ale přesto k cenové metodice tohoto typu energie neodmyslitelně patří, je takzvaná indikativní cena. Ta je specifickým pojmem právě pro oblast plynárenství a značí výši neregulované složky ceny za plyn, kterou ERÚ považuje za přiměřenou. Jedná se tedy o doporučenou částku, za niž by obchodníci měli tuto komoditu svým zákazníkům v ideálním případě prodávat. Podstatné je ovšem zdůraznit přívlastek „doporučenou“, neboť takto stanovené ceny nejsou pro dodavatele závazné a mají pouze informativní charakter.

Obchodníci, kteří mají ceny svých produktů stanoveny pod touto úrovní či alespoň kolem ní, tento argument s oblibou využívají k akvizici nových zákazníků. A naopak spotřebitelé, kteří odebírají plyn za částku od této hodnoty značně vzdálenou, mnohdy bývají ve své snaze o dosažení příznivější ceny s tímto „know how“ prokazatelně úspěšnější

Parametry výpočtu u 1. typu (vaření): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 0,6 MWh/rok.
dodavatel
produkt
celková roční platba
E.ON Energie Ceník Standard plyn 2607 Kč
MND Energie Plyn z první ruky – Online s prémií za věrnost 2804 Kč
GAS International POHODA 2884 Kč
E.ON Energie Ceník Trend plyn LÉTO 3001 Kč
GAS International JISTOTA 3127 Kč
FONERGY PREMIUM 22 3196 Kč
innogy (RWE) plyn Standard 3241 Kč
QUANTUM PLYN 2022 3272 Kč
EP Energy Trading EPET, varianta Bez závazku 3359 Kč
EP Energy Trading KLASIK varianta OPTIMUM 3359 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM SPOT 3377 Kč
innogy (RWE) plyn Garance 36 3388 Kč
FONERGY STANDARD 22 3486 Kč
ČEZ Prodej PLYN PRO ZTP 3489 Kč
IN ENERGIE PREMIUM 21 – 2 ROKY 3541 Kč
CENTROPOL ENERGY KAMARAD ZLATO 3568 Kč
IN ENERGIE INDIVIDUAL 21 – 2 ROKY 3577 Kč
Nano Energies Tarif Plyn Naplno 10-2021 3577 Kč
Enbezo Standard 3722 Kč
LAMA energy STANDARD 3722 Kč
eCENTRE LICIT ENERGIE 06/2022 3788 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM SPOT (papírová komunikace) 3812 Kč
VEMEX Energie Flexi 3816 Kč
Corasta STANDARD 3824 Kč
Pražská energetika PRE PLYN BASIC 3824 Kč
CENTROPOL ENERGY STRATEGICKY NA 2 ROKY pro začátek 3826 Kč
České teplo TREND 3860 Kč
ARMEX ENERGY PLYN PREMIUM 3889 Kč
HALIMEDES SPOT 3899 Kč
free power 3911 Kč
Dobrá energie, s.r.o. FIX 36, varianta 07/2022 3925 Kč
MND Energie Plyn z první ruky – Ceník Léto 24 3937 Kč
ČEZ Prodej PLYN – NA 2 ROKY V AKCI 3947 Kč
Dobrá energie, s.r.o. FIX 24, varianta 07/2022 4208 Kč
Národní energie GARANCE 4212 Kč
Národní energie JISTOTA Varianta: SPOT 22 4212 Kč
ELIMON Svěží STANDARD 4215 Kč
ELIMON Svěží SPOT 4247 Kč
ENERGY BEES 4266 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 4296 Kč
ENERGOFIN Levný plyn – květen 2022 4346 Kč
ARMEX ENERGY PLYN OPTIMAL 4354 Kč
Yello Yello Joule (elektronické vyúčtování) 4375 Kč
HALIMEDES 4433 Kč
První česká energie Fér cena květen 2022 4517 Kč
Yello Yello Joule (papírové vyúčtování) 4520 Kč
Energie2 KLASIK 4658 Kč
SPP Plyn Jistota 36 květen 2022 4687 Kč
Pražská energetika PRE PLYN NEFIX 4848 Kč
Brodská plynárenská OTE 4850 Kč
TEDOM T-Spot A 4851 Kč
SPP Plyn Jistota 24 květen 2022 4854 Kč
Eneka Denní trh 2021 4880 Kč
NWT rok 2022 4888 Kč
NWT rok 2023 4888 Kč
Rodinná energie Ceník DESETNÍK 4918 Kč
BIDLI energie BIDLI 2022 varianta: 1/2022 4952 Kč
BIDLI energie STANDARD Varianta 1/2022 4952 Kč
LAMA energy EXCLUSIVE PLUS 4956 Kč
Hanácká plynárenská FLEXI 5085 Kč
MDI Energy INDIVIDUAL 5102 Kč
MDI Energy STANDARD 5102 Kč
ELYN ENERGIE Ceník ONLINE SPOT ČERVEN 22 5134 Kč
EASY POWER Ceník INDIVIDUAL Plyn Květen 2022 5142 Kč
ELYN ENERGIE Ceník ONLINE 24 ČERVEN 5174 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Květen 2022 5179 Kč
AZ Energies PROTEXO („PTX") 5199 Kč
General Energy PLYN PREMIUM PLUS 5259 Kč
Utylis Energie Standard 5326 Kč
Karlovarská plynárenská KOMPLET 5377 Kč
Karlovarská plynárenská STANDARD 5450 Kč
FREE for YOU 5481 Kč
GEEN Sale Actual+ 5614 Kč
bezDodavatele NAŚE ENERGIE 5881 Kč
Clever Energies DŮVĚRA 6031 Kč
Clever Energies Neurčito 6031 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 24 6390 Kč
Lidová energie ALFA 2022 6393 Kč
Česká regionální energetika INDIVIDUAL 6503 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 12 6964 Kč
ELGAS Energy SPOT PLUS 7116 Kč
Jihlavské plynárny Stabilita 10 895 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 12. 7. 2022 a jsou převzaty z webové kalkulačky portálu TZB-info, jež je správcem provozovaného srovnávače.
Do srovnání byli zařazeni dodavatelé s libovolným typem smluv a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků
(např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byly do srovnání zařazeny od každého dodavatele maximálně dva produkty s nejnižší cenou.
Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry
(např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné
individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů.
Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.
Parametry výpočtu u 2. typu (vaření + ohřev vody + vytápění): Středočeský kraj (Praha-východ), spotřeba 35 MWh/rok.
dodavatel
produkt
celková roční platba
E.ON Energie Ceník Standard plyn 59 727 Kč
E.ON Energie Ceník Trend plyn LÉTO 75 947 Kč
QUANTUM PLYN 2022 76 603 Kč
GAS International POHODA 77 053 Kč
innogy (RWE) plyn Standard 77 111 Kč
GAS International JISTOTA 80 839 Kč
MND Energie Plyn z první ruky – Online s prémií za věrnost 86 534 Kč
EP Energy Trading EPET, varianta Bez závazku 88 582 Kč
EP Energy Trading KLASIK varianta OPTIMUM 88 582 Kč
Enbezo Standard 96 758 Kč
IN ENERGIE PREMIUM 21 – 2 ROKY 99 516 Kč
IN ENERGIE INDIVIDUAL 21 – 2 ROKY 101 634 Kč
CENTROPOL ENERGY KAMARAD ZLATO 103 473 Kč
innogy (RWE) plyn Garance 36 104 586 Kč
ARMEX ENERGY PLYN PREMIUM 104 753 Kč
MDI Energy INDIVIDUAL 105 869 Kč
MDI Energy STANDARD 105 869 Kč
ARMEX ENERGY PLYN PREMIUM+ 106 205 Kč
ENERGY BEES 107 460 Kč
LAMA energy STANDARD 109 523 Kč
HALIMEDES 110 773 Kč
Corasta STANDARD 112 911 Kč
eCENTRE LICIT ENERGIE 06/2022 113 610 Kč
Pražská energetika PRE PLYN BASIC 113 685 Kč
Nano Energies Tarif Plyn Naplno 10-2021 113 758 Kč
České teplo TREND 116 698 Kč
bezDodavatele NAŚE ENERGIE 117 249 Kč
Pražská plynárenská STANDARDNÍ CENÍK 117 715 Kč
FONERGY PREMIUM 22 119 572 Kč
FONERGY STANDARD 22 119 863 Kč
BIDLI energie SPOT Minimum, varianta 1/2022 120 885 Kč
HALIMEDES SPOT 121 095 Kč
ELIMON Svěží STANDARD 121 590 Kč
ČEZ Prodej PLYN PRO ZTP 121 881 Kč
Dobrá energie, s.r.o. FIX 36, varianta 07/2022 122 462 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM SPOT 123 069 Kč
MND Energie Plyn z první ruky – Ceník Léto 24 123 487 Kč
EFG Green energy GREEN PREMIUM SPOT (papírová komunikace) 123 505 Kč
Dobrá energie, s.r.o. SPOT, varianta SPOT 36 124 521 Kč
ELIMON Svěží SPOT 124 731 Kč
ELYN ENERGIE Ceník ONLINE SPOT ČERVEN 22 125 659 Kč
ELYN ENERGIE Ceník ELYN SPOT ČERVEN 22 126 022 Kč
SPP Plyn z burzy 126 225 Kč
SPP Plyn Jistota 36 květen 2022 126 467 Kč
Brodská plynárenská OTE 126 582 Kč
Národní energie GARANCE 126 639 Kč
Národní energie JISTOTA Varianta: SPOT 22 126 639 Kč
GEEN Sale Actual+ 126 972 Kč
CENTROPOL ENERGY STRATEGICKY NA 2 ROKY pro začátek 128 339 Kč
Eneka Denní trh 2021 129 151 Kč
ENERGOFIN Levný plyn – květen 2022 129 649 Kč
General Energy PLYN PREMIUM PLUS 131 612 Kč
AZ Energies PROTEXO („PTX") 132 138 Kč
BIDLI energie BIDLI 2022 varianta: 1/2022 132 553 Kč
VEMEX Energie Flexi 132 613 Kč
První česká energie Fér cena květen 2022 132 989 Kč
ELGAS Energy SPOT PLUS 133 052 Kč
FREE for YOU 133 457 Kč
TEDOM T-Spot A 134 949 Kč
Hanácká plynárenská FLEXI 135 570 Kč
Rodinná energie Ceník DESETNÍK 136 778 Kč
LAMA energy FLEXI 137 220 Kč
Yello Yello Joule 138 400 Kč
Yello Yello Joule (papírové vyúčtování) 138 545 Kč
free power 139 468 Kč
Lidová energie ALFA 2022 140 418 Kč
EASY POWER Ceník INDIVIDUAL Plyn Květen 2022 143 205 Kč
ČEZ Prodej PLYN NA 3 ROKY 143 346 Kč
EASY POWER Ceník Standard Plyn Květen 2022 145 322 Kč
Česká regionální energetika INDIVIDUAL 148 478 Kč
Jihlavské plynárny Stabilita 148 888 Kč
Pražská energetika PRE PLYN NEFIX 149 683 Kč
NWT rok 2022 159 974 Kč
NWT rok 2023 159 974 Kč
Utylis Energie Standard 161 411 Kč
Energie2 KLASIK 163 241 Kč
Karlovarská plynárenská KOMPLET 165 102 Kč
Karlovarská plynárenská STANDARD 169 337 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 24 179 401 Kč
Clever Energies DŮVĚRA 203 985 Kč
Clever Energies Neurčito 203 985 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 12 212 857 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 12. 7. 2022 a jsou převzaty z webové kalkulačky portálu TZB-info, jež je správcem provozovaného srovnávače.
Do srovnání byli zařazeni dodavatelé s libovolným typem smluv a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků
(např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byly do srovnání zařazeny od každého dodavatele maximálně dva produkty s nejnižší cenou.
Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry
(např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné
individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů.
Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH.


Prihlásiť