Ako sa testovalo

Spoľahlivosť

Skúšky spoľahlivosti sa na celkovej známke podieľajú najväčšou mierou. Skúma sa schopnosť kondómov chrániť pred počatím aj pred prenosom pohlavných chorôb. Efektivitu prezervatívov môže nepriaznivo ovplyvniť narušenie celistvosti. Aj najmenšia nedokonalosť by mohla vyústiť do prepustenia spermií a prípadne nežiaducich mikroorganizmov alebo vírusov.

Skúšky celistvosti usmerňovala norma ČSN EN ISO 4074 a v prípade latexových kondómov sa robili dvoma spôsobmi. V rámci elektrického testu bol prezervatív natiahnutý na kovovú tyč a umiestnený do elektrického poľa. V prípade narušenej celistvosti kondómu by elektrický prúd dosiahol až na kovovú tyč.

Druhou skúškou, ktorá zisťovala prítomnosť otvorov, bol vodný test. Všetky kondómy boli naplnené vodou a umiestnené do horizontálnej aj vertikálnej polohy. Prípadný prienik tekutiny mimo kondómu overovali laboratórni pracovníci vizuálne aj pomocou absorpčného papiera. Celistvosť syntetických kondómov sa testovala iba pomocou vodného testu.

Pevnosť prezervatívov skúmali v laboratóriu nafukovaním vzduchu. Zaznamenával sa tlak a objem vzduchu v okamihu, keď kondóm praskne. Všetky kondómy musia spĺňať minimálny objem určený normami.

Okrem celistvosti a pevnosti má dopad na súhrnnú známku za spoľahlivosť aj (ne)prítomnosť viditeľných defektov, kvalita obalu kondómu aj pevnosť škatuľky, v ktorej sa kondómy predávajú.

Praktické skúšky

Všetky výrobky bolo potrebné vyskúšať aj v praxi. Testov sa zúčastnil veľký počet 280 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Všetky osoby dostali dve alebo tri balenia z každého testovaného modelu. Laboratórium zaujímalo, ako používatelia hodnotili jednoduchosť otvárania balenia a nasadzovania kondómu. Známkovali taktiež komfort po nasadení a pocity v priebehu pohlavného styku. Nezabudli ani na vôňu, lubrikáciu a príjemnosť materiálu na dotyk.

Nežiaduce látky

Chemické rozbory kondómov boli inšpirované odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zisťovala sa prítomnosť nitrozamínov a ďalších potenciálne škodlivých látok, ako sú rôzne zmäkčovadlá, fenoly a parabény.

Deklarácia

Kontrolovalo sa uvedenie povinných informácií aj iných údajov, ktoré by mohli byť pre spotrebiteľa užitočné. Penalizovali také výrobky, ktoré predkladajú zavádzajúce tvrdenia, prípadne tzv. reklamy na samozrejmosť. Tým sa myslia predovšetkým senzáciechtivé tvrdenia o štandardných či povinných vlastnostiach výrobkov.

Prihlásiť