Ako testujeme sušiaky na bielizeň

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • odolnosť: 35 %
  • stabilita: 25 %
  • praktické skúšky: 40 %

Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Dostatočná a horšia známka za skúšku odolnosti limituje celkové hodnotenie.

Odolnosť

Nosnosť − Na rám konštrukcie sme pôsobili zhora tak, aby sa sila rovnomerne rozložila. Najprv sme na sušiak 5 minút pôsobili 15 kg závažím, čo zodpovedá obvyklej nosnosti rozkladacích sušiakov na bielizeň. Nasledovalo postupné pridávanie záťaže, až do deštrukcie, maximálne do 80 kg.

Dynamický test šnúr − Skúšku odolnosti šnúr sme robili pomocou prístroja, ktorý pôsobil silou zodpovedajúcou 15 kg rovnomerne zhora na všetky drôty v hlavnej časti sušiaku. Opakovane ich stláčal celkovo 1000 krát, čo simuluje zhruba tri roky používania.

Rozkladanie a skladanie − Sušiaky sme rozkladali a skladali celkovo 200 krát po sebe. Následne laboranti posudzovali ich celkový stav. Sledovali funkčnosť sušiakov, hľadali stopy opotrebovania alebo poškodenia.

Odolnosť kĺbov − Stav kĺbov a skladacieho mechanizmu hodnotili laboratórni experti po teste nosnosti (s 15 kg) a dynamickom teste šnúr. Funkčnosť kĺbov, skladacieho mechanizmu aj krídiel zisťovali aj na ďalšej vzorke po skúške rozloženia a zloženia sušiaku.

Odolnosť proti korózii − Sušiaky sme uložili na 48 hodín do soľnej komory a odborníci následne hodnotili vizuálne ich stav a funkčnosť rozkladacieho mechanizmu.

Pádová skúška − Sušiaky naložené mokrými uterákmi a dekami sme vždy trikrát preklopili na obidva boky na zámkovú dlažbu. Sledovali sme ich prípadné poškodenie.

Stabilita

V laboratóriu sme testovali, pri akej sile dochádza k strate stability sušiakov. Skúška sa uskutočnila postupne na sušiakoch bez záťaže, s 5 kg a 10 kg závažím na hlavnej časti a nakoniec so zaťažením 10 kg na hlavnej časti a k tomu pridali ešte 2 kg na každé krídlo. Najprv sme pôsobili silou vodorovne na hlavnú časť konštrukcie smerom do boku (kolmo na šnúry). Následne na hornú hranu rozloženého krídla v pozdĺžnom smere. Laboranti zaznamenávali silu, ktorá zapríčinila nadvihnutie nôh sušiaku.

Praktické skúšky

Sušiaky na bielizeň posudzovali štyria hodnotiaci − dve ženy a dvaja muži. Mali za úlohu otestovať, ako sa s výrobkami pracuje, či sa dajú ľahko rozložiť aj zložiť. Hodnotili praktickosť vešania bielizne a rozmiestnenie šnúr, náročnosť presúvania plne naložených sušiakov aj to, ako sa skladujú.

Konštrukčná bezpečnosť

Skúška zahŕňala hodnotenie prítomnosti potenciálne rizikových hrán, hrotov a bodov stlačenia, aj možné priškripnutie prstov, alebo iných častí tela. Experti na vzorkách hľadali voľné konce trubiek a kontrolovali, či sú poriadne zaslepené.

Prihlásiť